350.org

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Ahmed Zewail

Ahmed Zewail е професор по хемија на Институтот Linus Pauling, и професор по хемиска физика на Калифорнискиот институт за технологија (Caltech) како и директор NSF лабораторијата за молекуларни науки (LMS). Зењаил во 1999 ја добива Нобеловата награда за хемија. Другите награди кои ги има добиено се: Robert A. Welch-овата, Wolf-овата награда, наградата King Faisal, Медалот на Беџамин Франклин, Peter Debye-овата како и Lawrance-овата награда. Од својата матична земја Египет ја примил наградата Grand Collar of the Nile, највисока награда која се доделува во Египет, а неговиот придонес во развојот на науката како и големата хуманост долго време биле теми број еден во медиумите. Во Египет почест му е искажана и со издавање на серија на поштенски марки со неговиот лик.

Zewail бил едуциран во Египет каде со завршувањето на студиите на Универзитетот во Александрија се здобива со звањето инженер, а потоа и со звањето магистер. Докторира на Универзитетот во Пенсилванија. Почесен доктор на науки е на повеќе универзитети (во САД, Велика Британија, Швајцарија, Египет, Белгија, Австралија, Канада и Италија). Зењаил е член на Националната академија за науки, Американската академија на науки и уметности, Американското филозофско друштво, Американската академија за најновите достигнувања, Европската академија на науки и уметности, како и на Американското здружение на физичарите.

Нобеловата награда ја добива "за фундаменталните истражувања на хемиските реакции, со употреба на ултра кратки изложувања на реакциониот системот на ласерско зрачење-во временски интервали во кои реакциите всушност се случуваат".

 Нобеловци

Alan G. MacDiarmid (2000)
Jens Christian Skou (1997)
Kary B. Mullis (1993)
Michael Smith (1993)
Vladimir Prelog (1976)
Harold Clayton Urey (1934)
Irving Langmuir (1932)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Indian Institut of Technology, Department of Chemistry (6435 посети)
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (6427 посети)
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (6422 посети)
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (6413 посети)
Збирка материјали за наставата во 21-от век (6396 посети)
Beer's Law (6394 посети)

 Хумор

најчитан
Основни правила за работа во лабораторија (5883 посети)
Нова органска номенклатура (5878 посети)
За стакларијата во лабораторија (5876 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (5873 посети)
Словенската и хемиската писменост (5869 посети)
Студентски легенди (5868 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net