350.org

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Истражувачки дефиниции

Следниве фрази, често може да се најдат во научните статии. Hemija.net ги пренесува за ваше просветлување. Изразите се преземени од статијата 'A glossary for research reports', од C. D. Graham, Jr., која се појавила во списанието Metal Progress, Вол. 71, Бр. 5, во мај 1957 год. Очигледно дека Graham имал прочитано огромен број статии до моментот кога се решил да ја напише оваа компилација.

ФРАЗА: „долго време се знае дека...“
ДЕФИНИЦИЈА: Ме мрзеше да ја побарам оригиналната референца.

ФРАЗА: „Од голема теоретска и практична важност е...“
ДЕФИНИЦИЈА: Ми изгледаше интересно.

ФРАЗА: „Не беше можно да се даде сигурен орговор на тие прашања...“
ДЕФИНИЦИЈА: Експериментот не функционирање, но јас решив да ги публикувам резултатите.

ФРАЗА: „Екстремно висока чистота“
ДЕФИНИЦИЈА: Составот, всушност не е познат, но така тврди производителот.

ФРАЗА: „Три примероци беа искористени за понатамошно испитување...“
ДЕФИНИЦИЈА: Резултатите добиени од останатите примероци не покажаа никакви резултати и затоа се отфрлени.

ФРАЗА: „Експериментот беше изведуван многу внимателно“
ДЕФИНИЦИЈА: Не се истури по подот.

ФРАЗА: „Иако некои детали се изгубени при обидот за репродукција на спектрарот, од оригиналниот спектар може да се каже дека...“
ДЕФИНИЦИЈА: Не е можно ништо да се каже врз основа на оригиналниот спектар.

ФРАЗА: „Типичните резултати се прикажани...“
ДЕФИНИЦИЈА: Најдобрите резултати се прикажани

ФРАЗА: „Најдобри резултати покажуваат изтражувањата на Jones...“
ДЕФИНИЦИЈА: Jones е мој студент.

ФРАЗА: „Согласноста на предвидените резултати со експерименталните е извонредна“
ДЕФИНИЦИЈА: Слаба

ФРАЗА: „... добро“
ДЕФИНИЦИЈА: лошо.

ФРАЗА: „...задоволително“
ДЕФИНИЦИЈА: Нејасно.

ФРАЗА: „... лошо“
ДЕФИНИЦИЈА: Имагинарно.

ФРАЗА: „... редот на големина на податоците е точен“
ДЕФИНИЦИЈА: Погрешно.

ФРАЗА: „Верувам дека...“
ДЕФИНИЦИЈА: Мислам...

ФРАЗА: „Општо е прифатено мислењето дека...“
ДЕФИНИЦИЈА: Уште неколкумина го делат ова мислење.

ФРАЗА: „Може да се каже дека...“
ДЕФИНИЦИЈА: Имам толку добар одговор за тaа забелешка и еве веднаш ќе ви го кажам.

ФРАЗА: „Јасно е дека уште на тој проблем ќе треба да уште да се работи за да се разбере...“
ДЕФИНИЦИЈА: Ништо не разбрав.

ФРАЗА: „Благодарност за Еди Којси за помошта при експерименталната работа и на John Doe за корисните дискусии.“
ДЕФИНИЦИЈА: Еди Којси сработи се, а John Doe ми објасни за што станува збор.

 Хумор

најчитан
Основни правила за работа во лабораторија (5883 посети)
Нова органска номенклатура (5878 посети)
За стакларијата во лабораторија (5876 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (5872 посети)
Студентски легенди (5868 посети)
Словенската и хемиската писменост (5868 посети)

 Статии

најчитани
Интервју со Таксол (5897 посети)
Тродимензионални графени (5897 посети)
Интелигентни мастила (5893 посети)
Металните планини на Венера (5890 посети)
Шеќер во вселената (5889 посети)
Хемометрија или хемометрика? (5885 посети)

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Indian Institut of Technology, Department of Chemistry (6435 посети)
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (6427 посети)
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (6422 посети)
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (6413 посети)
Збирка материјали за наставата во 21-от век (6396 посети)
Beer's Law (6394 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net