Exploring Macedonia  National Tourism Portal

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Јаглерод субоксид

C3O2 мономер

Јаглерод моноскидот и јаглерод диоксидот се најдобро познатите молекули кои се состојат само од јаглерод и кислород, но само овие два елементи формираат и други молекули, како на пример јаглерод субоксидот (C3O2), кој е истовремено и најстабилната молекула.

Johannes Beck
Matthias Ballauff

Јаглерод субоксидот е линеарна молекула, откриена во 1906 година, во која сите атоми меѓу себе се поврзани со двојни врски O=C=C=C=O. Во гасна фаза сустанцата реагира спонтано, формирајќи цврст полимер - макромолекула составена од многу C3O2 мономери. За жал точната структура на оваа макромолекула беше непозната во текот на изминатиот век. Неодамна, група германски хемичари, конечно, потврди дека структурата на овој полимер е лентаста, како што и претходно се претпоставувало.

Во текот на шеесетите години од минатиот век истражувањата на научниците воделе до заклучок дека полимерната форма на C3O2 најверојатно поседува алфа-пиронска структура. Оваа структура личи на долга низа од поврзани парови C3O2 молекули во форма на алфа-пиронски прстени сочинети од пет јаглеродни атоми и еден кислород. Вториот кислороден атом е поврзан преку двојна врска со јагледотниот атом кој е сврзан за кислородот од прстенот. Шестиот јаглерод, како и останатите два кислорода учествуваат во градењето на следниот прстен. Лимитираноста на аналитичката инструментација до сега не дозволуваше потврдување на овие сознанија, ниту пак, можеше да се определни должината на лентата.

Полимерната форма на C3O2

Неодамна, Matthias Ballauff и Sabine Rosenfeldt од University of Bayreuth, Johannes Beck и Petra Krieger-Beck од University of Bonn, како и Nico Dingenouts of the University of Karlsruhe успејаа да ја потврдат претпоставената лентеста структура на полимерната форма на C3O2. Со користење на дифракција на рентгенски зраци од раствор на полимерот тие, исто така, утврдиле дека полимерите содржат по околу четириесет мономери. „Овите резултати претставуваат убав пример како оваа техника може да се користи за определување на структурата на комплицирани молекули“ вели Baullauf.

 Статии

најчитани
Историјата на хемијата на поштенски марки (4867 посети)
Прочистување на дизел моторите со уреа (4851 посети)
Минерали од Македонија на компакт диск (4850 посети)
Приказна за сапунот (4794 посети)
Љубов или хемија? (4788 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (4767 посети)

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Academic Earth (5947 посети)
Збирка материјали за наставата во 21-от век (5936 посети)
Beer's Law (5935 посети)
British Antarctic Survey (5934 посети)
OPEN J-Gate - World's biggest Open Access English Language Journals Portal (5930 посети)
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (5930 посети)

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net