350.org

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Будењето на ксенонот

Денес се знае за поголем број соединенија на ксенонот, почнувајќи од 1962 година кога првото соединение е синтетизирани. Но сите тие се синтетизирани со користење на силни киселини кој не се наоѓаат во природата. Групата на истражувачи од Универзитетот во Хелскиники, Финска, раководена од Jan Lundell, направила обид за синтеза на супстанца на ксенонот која може да се најде во природата. 

Ксенонот е прилично растворлив во вода. За да испитаат дали би можел да формира соединенија со мразот, групата се обидела да го разложат мразот со помош на ласер, на многу ниска температура. Разложената вода во контакт со ксеноновите кристали, при тие услови, стапува во реакција при што во микроскопските молекулски шуплини утврдиле дека се создава нова супстанца на ксенонот. Нејзината структура е многу едноставна. Атомот на ксенон е сместен помеѓу еден од водородните атоми и кислородот. 

Овие молекули се разлагаат на температури над 40 К. Иако најладното место на Земјата е многу потопло (околу 200 К) од една страна, а од друга страна ксенонот е многу редок гас со застапеност помала од 0,1 %, во земјината атмосфера Lundell и соработниците очекуваат дека слични супстанци постојат во поларниот мраз, поради огромниот притисок во длабочините на Северниот леден океан. Ако најдеме ксенон во мразот, можно е да откриеме и некое ново негово соединение Lundell.

Извор: Journal of the American Chemical Society 121, 11 904

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

 Хумор

најчитан
Смртта на биретата (5057 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (5018 посети)
Карикатури (5011 посети)
Словенската и хемиската писменост (4990 посети)
Станувајќи алкохол (4985 посети)
Бисери на мудроста (4965 посети)

 Link.Hemija.net

најнови линкови
Збирка материјали за наставата во 21-от век (2010-05-20)
Academic Earth (2010-05-02)
Institute of Chemical Methodologies (2010-02-21)
Universitе des Sciences et de la Technologie HOUARI BOUMEDIENE (2010-02-21)
Beer's Law (2009-08-03)
British Antarctic Survey (2009-07-12)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net