Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Квантна лабораторија на чип

Малите шуплини во кристалите претставуваат идеална лабораторија за квантни експерименти, сметаат научните кои за прв пат успеале да заробат светлина и материја во нив.


Уметничка слика која прикажува квантна телепортација на информации

Новите минијатурни лаборатории би требало да го олеснат изучувањето на овие квантни ефекти, за кои се смета дека еден ден би требало да помогнат во изградбата на квантни компјутери.

Конвенционалните компјутери ги складираат информациите во битови, кои може да се наоѓаат во состојба вклучено и исклучено, додека пак, квантните компјутери користејќи ја предноста на инхерентната неопределеност во квантниот свет, со складирање на податоците во кубитови (односно квантни битови) може да бидат во обете состојби истовремено. Теориски ова значи дека тие би требало да бидат во состојба да изведуваат повеќе операции истовремено.

Заробувањето на светлина во малите шуплини на кристалите претставува уште еден трик кој би требало да овозможи размена на податоци помеѓу различни делови од квантниот компјутер истовремено. Кога два објекти ќе бидат заробени тие започнуваат да се однесуваат како еден ентитет, носејќи ги со себе истите информации дури и ако се физички раздвоени. Промената на состојбата на едниот истовремено доведува до промена на состојбата и на другиот објект.

Двата тима кои работеле на ова користеле галиум арсенид полупроводнички материјал во чиј шуплини била сместена квантна точка, топка од само неколку милиони атоми. Сноп од ласерска светлина насочен кон квантната точка удира исфрлајќи од неа фотон светлина, кој е заробен заедно со квантната точка и електричното поле од шуплината.

Alfred Forchel, физичар од University of Würzburg во Германија предводеше еден од тимовите кои успеале да создадат лабораторија за квантни експерименти со користење на микроскопски количества галиум арсенид и алуминиум арсенид. Другиот тим кој работел на ова е предводен од Galina Khitrova, физичар од University of Arizona, Tucson, кој своите галиум арсенидни кристали ги растеле атом по атом, оставајќи при тоа простор за додавање на квантните точки во кристалот во текот на неговото растење.


Тенок стопб од галиум арсенид широк само 800 nm претставува дом на квантната лабораторија

Заробувањето на објектите во полупроводникот значи дека физичарите релативно лесно би можеле да се прикачат на конвенционалните електрични кола. „Фотонските кристали нудат интересни можности за поврзување на различни извори и детектори на ист чип“ вели Khitrova.

Претходните обиди за да се демонстрира наједноставната форма на квантни компкутери се темелеа на користење на голем број лабораториски уреди за манупулација на податоците со магнетни полиња или со ласерски зраци.

Во март оваа година успеаа да ги создадат првите квантни битови сместувајќи фотон во атом заробен во електрично поле. За жал опремата која се користела при овој експеримент изгледала непрактично за создавање на реален компјутер.

Некои физичари велат дека би требало да се вложат напори за развивање на уреди кои може да се поврзат со ковенционалната силициумова електроника. „Нашиот систем има предност во тоа што квантните точки не може да избегаат, што значи дека истата точка може да се користи повеќекратно“, вели Khitrova.

Литература

  • Reithmaier J. P., et al. Nature, 432. 197 - 200 (2004).
  • Yoshie T., et al. Nature, 432. 200 - 203 (2004).
  • Ladd T. D., et al. Physical Review Letters, 89. 017901 (2002).

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

 Хумор

најнов
Смртта на биретата
Словенската и хемиската писменост
Станувајќи алкохол
Електрофилна адиција - молекулска драма
Истражувачки дефиниции
Дали е пеколот егзотермен или ендотермен?

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net