350.org

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Хемиско репрограмирање на клетките

Хемичарите во Калифорнија пронашле синтетичка молекула која е способна да ги репрограмира возрасните клетки и ги прави помлади. Ако се покаже како веродостојно ова откритие би можело да се користи за регенерирање на ткива оштетени од болести или повреди.

Sheng Ding и соработниците од Scripps Research Institute во La Jolla новооткриената молекула ја нарекле реверсин. Кога се обиделе да третираат мускул на глушец со спомнатата молекула забележале дека клетките се претвораат во празна состојба која ги прави способни да формираат други типови ткива. Потоа истражувачите биле во можност да ги водат клетките кон формирање на различни видови ткива.

Дали ќе бидеме во можност еден ден да го регенерираме нашето тело како саламендерот?

„Откритието е од потенцијален интерес, но остава неодговорени некои клучни прашања“, вели Azim Surani од Wellcome Trust/Cancer Research UK Gurdon Institute of Cancer and Developmental Biology во Cambridge, Велика Британија. Научниците не покажале дека клетките се враќаат во т.н. примитивна празна состојба. Тоа би требало да биде проверено смета Azim Surani.

Исто така не е познато во колкава мерка процесот е ефикасен, дали техниката би функционирала кај луѓето или кај други типови клетки и дали некои од клетките умираат во текот на процесот смета Surani. За да се одговорат овие прашања ќе бидат потребни клинички испитувања.

Враќање на часовникот

Поголемиот дел од клетките во нашето тело се специјализирани за една или друга функција, како на пример црвените крвни зрнца или, пак, бубрежни клетки. Но стем клетките сè уште не ја одбрале својата идна професија и затоа би можеле да се одлучат да бидат било кој тип на ткиво.

Многу истражувачи работат на начините како да соберат стем клетки од телото и да ги претворат во клетки кои би можеле да служат за залекување на оштетени ткива. Еден од можните, но етички контроверзни, извори на стем клетки се човековите ембриони.

Други, пак, групи научници се обидуваат да ги дедиференцираат возрасните клетки - пробувајќи да го свртат часовникот наназад. Овој вид истражувања се инспирирани од организмите како што е саламандетот, чиј клетки се способни да се дедиференцираат кога е потребно да го регенерира својот опаш или нога.

Дедиференцијација е постигната и кај клетки од цицачи од страна на Mark Keating и соработниците од Harvard Medical School во Бостон, Масачусетс. Тие успеале да индуцираат дедиференцијација на клетки од глушец со промена на генот наречен msx1.

Една мала молекула

Сега Scripps и соработниците предлагаат мала едноставна молекула која може да го постигне истиот ефект. Со оваа молекула, која функционира како лек, би можело многу полесно да се користи во клинички испитувања во споредба со манипулирањето со гени. Keating вели: „Ми се допаѓа нивниот пристап - чист е и би сакал да го испробам нивниот лек“.

Научниците дошле до реверсинот со систематско третирање на мускулни клетки од глувци со околу 50.000 потенцијални молекули кандидати, за кои претпоставувале дека би можеле да иницираат започнување на дедиференцијација. Подложени на одбрани хемикалии дедиференцираните клетки може да формираат повторно мускулни клетки или, пак, клетки од масно ткиво.

За да станат добиените резултати поубедливи, истражувачите сега би требало внимателно да ја документираат претворбата на мускулните клетки во состојба на стем клетка, вели Keating. Тие исто така би требало да поработат и на откривањето на тоа кој е енизмот со кој реверсинот интерферира и дали тоа би предизвикало некакви проблеми во човековото тело.

Литература

  1. Chen, S., Zhang, Q., Wu, X., Schultz, P. G. & Ding, S. Dedifferentiation of lineage-committed cells by a small molecule. Journal of the American Chemical Society, 126, 410 - 411, (2004).
  2. Odelberg, S. J., Kollhoff, A. & Keating, M. T. Dedifferentiation of mammalian myotubes induced by msx1. Cell, 103, 1099 - 1109, (2000).

 Статии

најчитани
Историјата на хемијата на поштенски марки (4767 посети)
Минерали од Македонија на компакт диск (4683 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (4682 посети)
Љубов или хемија? (4678 посети)
Приказна за сапунот (4671 посети)
Прочистување на дизел моторите со уреа (4664 посети)

 Хумор

најнов
Смртта на биретата
Словенската и хемиската писменост
Станувајќи алкохол
Електрофилна адиција - молекулска драма
Истражувачки дефиниции
Дали е пеколот егзотермен или ендотермен?

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
ChemExper (5733 посети)
Kiwi Web`s Chemistry & New Zealand (5732 посети)
MatWeb - The Online Materials Information Resource (5727 посети)
ChemCalc (5727 посети)
Chime (5725 посети)
Universitе des Sciences et de la Technologie HOUARI BOUMEDIENE (5725 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net