Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Пристигнуваат нано-заварувачите

И тоа се случи. Меѓународен тим од научници разви начин за поврзување на јаглеродни наноцефки, што инаку претставува потенцијален начин за контрола на производството на молекулски струјни кола и мрежи од наноцефки.

Pulickel Ajayan од Rensselaer Polytechnic Institute во Troy, New York, заедно со колегите од Германија, Мексико, Велика Британија и Белгија, со загревање и озрачување на наноцефки успеале да направат „спојки“ на кои би се надоврзувале странични наноцефки. Ова претставува прво успешно поврзување на овој вид материјали на ваков начин. Претходно публкуваните резултати за разгранување на наноцефките се со користење на методата на нивно растење. Инаку, засега, наноцефките без разгранувања се претпоставува дека може да имаат поголема примена.

„Никој не знаеше дали спој може да биде создаден“ вели Ajayan, „Нано цефките без разгранувања претставуваат совршени цилиндри без никакви дефекти, а за да се создадае спој помеѓу неразгранети наноцефки нови јаглерод-јаглерод врски треба е да се формираат. Озрачувањето и загравањето на материјалот беше доволно само за да предизвика доволен број дефекти во структурата што би овозможило да се формираат нови врски, но не и да се нарушат електричните својства на материјалот.“

Научниците потрошиле неколку години работејќи на овој проблем. „За жал сè уште не сме во состојба да го контролираме овој процес“ вели Ajayan, но со користење на високоенергетскиот трансмисионен електронски микроскоп во Max-Planck Институтот во Штудгард научниците успеале, наноцефките кои случајно се прекрстуваат, со озрачување да ги поврзат. Ajayan вели дека веквите наноцефки би можеле да имаат употреба во електронски уреди. Тој вели и дека ваквите материјали би можеле да се користат како механички робусни дводимензионални филмови од наноцефки, како тродимензионални флексибилни архитектури од наноцефки, потоа како спроводливи филмови и др.

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

 Link.Hemija.net

најнови линкови
Збирка материјали за наставата во 21-от век (2010-05-20)
Academic Earth (2010-05-02)
Institute of Chemical Methodologies (2010-02-21)
Universitе des Sciences et de la Technologie HOUARI BOUMEDIENE (2010-02-21)
Beer's Law (2009-08-03)
British Antarctic Survey (2009-07-12)

 Хумор

најнов
Смртта на биретата
Словенската и хемиската писменост
Станувајќи алкохол
Електрофилна адиција - молекулска драма
Истражувачки дефиниции
Дали е пеколот егзотермен или ендотермен?

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net