Exploring Macedonia  National Tourism Portal

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Колку е голема Авогадровата константа?

Авогадровата константа е многу позната и мноООoгу голема константа. Во некои делови на светот е позната под името Лошмитова константа - L според австрискиот хемичар Loschmidt кој прв ја проценил нејзината вредност

Amedeo Avogadro

Еден универзитетски професор сакал на своите студенти да им покаже колку всушност изнесува Авогадровата константа и за таа цел во дворот на факултетот сакал да донесе еден мол песок. Иако добил согласност од управата на факултетот дека транспортот на песокот ќе биде платен од факултетски сретства, на крај неможел да најде фирма која ќе го транспортира песокот.

Loschmidt

Да видиме во што се состоел проблемот

За да направиме овие огромни пресмети (според редот на виличина) ќе мора, најпрво, да направиме извесен број на претпоставки. Како прво да претпоставиме дека сите зрна пресок се во облик на коцка со страна 0,1 mm. За да ги поедноставиме пресметките да ја заокружиме Авогадровата константа на 1024 - што одговата на, приближниот број на молекули од некој гас во 30 cm3.

Сепак, да видиме колку песок содржи еден мол.

  • Да видиме колку зрна песок со страна 0,1 mm подредени едно до друго се содржат во еден кубен метар?

Значи има (104)3 = 1012 зрна песок во m-3

  • Во колкав волумен песок се содржат 1024 зрна?

Вкупниот волумен изнесува 1024 зрна/1012 зрна m-3= 1012 m3

  • Ако песокот се носи во камиони од кои секој може да носи по 10 m3 песок колку камиони песок се потребни?

Потребни се вкупно 1012 m3/10 m3 камион-1 = 1011 камиони со песок.

  • Сега знаеме колку песок е потребно и може да го нарачеме. Ако транспортерот може да обезбеди да пристигнува по еден камион со песок на секој 10 минути, во текот на 24 часа во текот на целата година колку камиони годишно ќе треба да пристигнуваат за да се заврши работата?

Занчи имаме по 6 камиони/час x 24 часа/ден x 365,25 ден/година = 52596 камиони/година

  • Колку време е потребно да се изврши нарачката?

Потребни се вкупно 1011 камиони/52596 камиони година–1 = 1,9 x 106 години

1,9 милиони години!!!

Сега ви е јасно зошто експериментот не можел да биде изведен! Професорот, всушност, немал доволно време за да го изведе експериментот.

 Статии

најчитани
Минерали од Македонија на компакт диск (6096 посети)
Приказна за сапунот (5885 посети)
Љубов или хемија? (5878 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (5848 посети)
Прочистување на дизел моторите со уреа (5831 посети)
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина (5801 посети)

 Хумор

најчитан
Електрофилна адиција - молекулска драма (5615 посети)
Смртта на биретата (5572 посети)
Словенската и хемиската писменост (5570 посети)
Карикатури (5496 посети)
Дали е пеколот егзотермен или ендотермен? (5474 посети)
Станувајќи алкохол (5424 посети)

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net