350.org

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Течна DNA

За прв пат, научниците од Универзитетот на Северна Каролина во Chapel Hill (UNC-CH), издвоиле течна форма на DNA - комплексна хеликсоидна молекула којашто служи како „план“ за развојот и растењето на сите живи суштества.

Бидеји откритието е ново, хемичарите се уште неможат да предвидат со сигурност каква практична примена нивното откритие би имало. Како и да е, тие веруваат, дека течната DNA ќе помогне за проучувањето на DNА.

Статијата во која се зборува за експериментот се појавила во тековното издание на Journal of American Chemical Society. Авторите се докторантите Anthony M. Leone, Stephanie C. Weatherly и Mary Elizabeth Williams како и Dr. Holden Thorp, професор по хемија и Dr. Royce W.Murray, Kenan професор по хемија на UNC-CH.

„Во лабораторија DNA обично се користи во растворена состојба со вода (и како таква може да се проучува) или во кристална форма (која не е погодна за проучување). Ние најдовме начин како да создадеме течна DNA со што би можеле да ја користиме и испитуваме на нов начин. Ваквата DNA исто така, може да пренесува електрицитет. Физичките особини на оваа нова растопена форма на DNA се слични на сируп или мед во зима“ вели Murray. 

Тимот успеал да ја втечни DNA со комбинирање на негативно наелектризирани DNA кристали со позитивно наелектризирани соли на метални комплексни кои содржат етилен оксидни групи. Murray, неговите колеги и студенти, го имаат применето тој „молекуларен трик“ многу успешно, во изминатата декада, на многу други супстанци.

Следниот чекор би бил да се одредат карактерситиките на течната DNA (како на пример: какви се електричните и макроскопските особини како течност). За сега, тие имаат користено единствено многу долга DNA во двојна хеликсоидна форма, но планот за да се види што ќе се случи ако го скратат ланецот или да му ја сменат формата. Исто така би сакале да разјаснат како електрични сигнали произведуваат различни DNA секвенци. Нивното значење би овозможило пренесување на информации до различни DNA фрагменти со електрични сигнали.

„Иронично, но идејата за спроведување на комлексниот експеримент, израсна во една дискусија која што се развила за време на одбраната на една докторска дисертација“ вели Murray. „Leone ја адаптирал идејата за дел од својата теза, а истражувачите ја докажале успешно... речиси веднаш. За прв пат, ние бевме во можност да набљудуваме како DNA се однесува во присуство на струја за време на оскидацијата и како DNA се оксидирана со електрокатализа.Овој процес е добро познат феномен кај течностите, но никогаш порано не бил набљудуван  кај DNA."

Останатите карактеристики на DNA кои што можат да станат дури и поважни отколку електрохемските е дека молекулата е растворлива во различни растворувачи, за разлика од природната форма на DNA која не е"- вели Murray.

Ова отвара нови врати за научно истражување на DNA со органски растворувачи и како се однесува во интеракција со други молекули. "Ние најверојатно нема да продолжиме со ова истражување, но ние чувствуваме дека е од особена важност ова откритие да се публикува патент во врска со ова.".

 Статии

најчитани
Тродимензионални графени (5867 посети)
Шеќер во вселената (5865 посети)
Металните планини на Венера (5865 посети)
Интелигентни мастила (5865 посети)
Хемометрија или хемометрика? (5864 посети)
Интервју со Таксол (5863 посети)

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Indian Institut of Technology, Department of Chemistry (6435 посети)
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (6427 посети)
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (6422 посети)
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (6413 посети)
Збирка материјали за наставата во 21-от век (6396 посети)
Beer's Law (6394 посети)

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net