Exploring Macedonia  National Tourism Portal

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Вакцина за СИДА

Повеќе од 16 милиони луѓе денес се заболени од SIDA ширум светот. Човечката цена што ја предизвикува вирусот, се разбира е огромна и неспоредлива, но болеста исто така е надополнета со финансиски трошоци кои ги осиромашуваат некои земји. Луѓето кои се HIV позитивни бараат постојани, скапи терапии за цело време до крајот на нивниот живот, за да им се овозможи на нив да живеат нормален живот. На пример во Уганда владата троши 79% од нивниот здравствен фонд за SIDA третманите, а Бразил троши преку 300 милиони долари годишно за лечење на луѓе заболени од SIDA.

За да се стави крај на болеста, превентивата треба да биде главниот клуч. Владите во светот ги претставуваат нивните програми за едукација кои се со различен успех. Но лечењето е сеуште најдолгиот начин за отстранување на болеста. Во искоренувањето или уништувањето се бара иднината. Со цел да се ублажат катасрофите Светската здравствена организација, бара вакцина за SIDA, за превенција кон вирусот на прво место, а потоа бара медицинско и финансиско решение за вирусот.

Се размислува за вакцина, која регуларно ќе се прима атенуирана ( или неактивна) доза на вирусот, кои што му дозволуваат на човековиот имун систем да развие самостојна одбрана против инфекцијата. Овие први обиди се покажале неочекувано успешни против многу вируси, a како најпознати биле сипаниците. Како и да е многу видови од HIV вирусот постојат, а исто така вирусот има неверојатно брза способност за мутирање и ова го прави резистентен на обидите за вакцинирање.

Но денес истражувачите на Универзитетот во Marylend имаат пронајдено вакцина која е "per os" (преку уста) против сидата. Тие се фондирани од интернационалната HIV вакцина иницијатива (IAVI) (поттик за пронаоѓање на вакцина). Новата вакцина користи бактериски робот-во отсуство или "празна" бактерија-за да му донесе pro-вакцина од ДНК во телото. Тогаш човечкото тело самостојно испраќа ДНК во вакцината. Користејќи ја бактеријата за да му донесе вакцина, значи дека вакцината дејствува на некој вид инфекција, и користи многу ефикасни инфекциски механизми на бактеријата со цел да се осигура дека е пренесена. Претходните методи употребувани од истражувачите за добивање на SIDA вакцина имале користено вирусни инфекциски системи. Новиот бактериски систем се покажал како поефикасен, исто така дозволува многу поефтино и поедноставно спроведување на вакцинирањето. Ако бактеријата е поголема,  а со тоа ако е и постабилна големи количини на ДНК можат да бидат користени, дозволувајќи т.е. овозможувајќи поголема стабилност.

Напоредно со брзиот развиток на оваа програма се појавуваат исто така нови фондови, да се надеваме дека нема да помине долго време пред луѓето да ги користат придобивките.

Дополнителни информации:
University of Maryland
International AIDS Vaccine Initiative

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Indian Institut of Technology, Department of Chemistry (6435 посети)
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (6427 посети)
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (6422 посети)
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (6413 посети)
Збирка материјали за наставата во 21-от век (6396 посети)
Beer's Law (6394 посети)

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net