350.org

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Нивото на CO2 во атмосферата највисоко во последниве неколку милиони години

Концентрацијата на CO2 во атмосферата е најголемо во последните неколку милиони години, се вели во студијата извршена од научниците на University of Bristol и Imperial College, Лондон.

Д-р Paul Pearson од University of Bristol и професорот Martin Palmer од Imperial College извршиле мерења на концентрациите гасот кој е најодговорен за појавувањето на ефектот на стаклена градина за последните 60 милиони години.

Научниците при тоа користеле нова техника за реконструкција на „древните“ нивоа на CO2 во атмосферата. Техниката се состои во користење на остатоците од планктонските организми, кои некогаш живееле на површината на од океанот, за определување на кислеоста на морската вода. Познато е дека киселоста на површинската морска вода најмногу зависи од количеството на CO2 во атмосферата.

Денес концентрацијата на CO2 многу брзо се зголемува како последица на намалувањето на подрачјата покриени со шуми и користењето на фосилните горива. до 2100 година, се очекува, нивото на CO2 да го достигне нивото од пред 50 милиони години (период: Еоцен).

Во тој период немало мраз на половите, големи делови од континентите се наоѓале под вода, областа на денешен Лондон била прекриена со тропска прашума, а просечната температура изнесувала околу 25 °C (денес просечната температура изнесува околу 10 °C).

Професорот Палмер вели: „Ова не значи дека условите кои владееле во Еоценот ќе бидат одново создадени. Има уште многу непознати кои влијаат на периодичноста на климатските промени. Но, секако заканата од создавањето на 'свет без мраз' како во Еоценот не предупредува за тоа што може да се случи како последица на ефектот на стаклена градина.“

Лабораторискиот дел од работата на истражувањето е извршена во Department of Earth Sciences на University of Bristol и е финансиран од Natural Environmental Research Council (NERC).

Повеќе податоци за предвидувањата и последиците од ефектот на стаклена градина може да се најде официјалната страница на Intergovernmental Panel on Climate Changes (IPCC) ако го следите овој линк.

Kontakt: Joanne.Fryer@bristol.ac.uk

 Статии

најчитани
Минерали од Македонија на компакт диск (4988 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (4974 посети)
Прочистување на дизел моторите со уреа (4971 посети)
Приказна за сапунот (4926 посети)
Љубов или хемија? (4909 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (4864 посети)

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

 Хумор

најчитан
Смртта на биретата (4849 посети)
Карикатури (4812 посети)
Словенската и хемиската писменост (4801 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (4799 посети)
Станувајќи алкохол (4793 посети)
Бисери на мудроста (4779 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net