Exploring Macedonia  National Tourism Portal

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Свежо и суво

Истражувачите во Велика Британија дадоа одговор на прашањето зошто доколку овошјето и зеленчукот се исушат во присуство на шеќерот трехалоза го задржуваат скоро сиот вкус, мирис и боја кога водата ќе им се поврати. 

Трехалозата не е значајна само за прехрамбената индустрија. За некои организми таа значи живот. Отстранувањето на поголемиот дел од водата во клетките обично значи и нивно неповратна оштетување. Значи и да им се врати водата, животот во нив не се враќа. Во пустина на пример, или на ладно каде водата замрзнува, организмите се во опасност. За да се заштитат, организмите изложени на вакви услови произведуваат трехалоза. Бактериите, габите и инсектите и некои видови пустински растенија ја користат трехалозата против дехидратација 

Кога клетките ќе се исушат многу од протеинските молекули кои ги водат животните биохемиски процеси не "преживуваат". Протеините кои, инаку, претставуваат молекули кои се состојат од долги ланци на атоми, својата функција може да ја извршуваат само доколку имаат точно дефиниран облик. Водата им овозможува да го зарджат својот облик. 

Brent Murry и Hong-Jen Liand од University of Leeds, Велика Британија, извршиле испитување за тоа дали трехалозата навистина е одговорна за зачувувањето на обликот на протеините. 

Тие направиле тенки филмови од протеини на површина на вода. Ваквите филмови се нарекуваат Langmuir-ови филмови (според американскиот научник Irving Langmuir) и имаат дебелина од само една молекула. Ако ваквите филмови се компримираат со подвижна преса на површината од водата ќе се формираат правилно "пакувани" рамни кристали. 

Кога ваквите монослоеви кристализираат, притисокот потребен за понатамошна компримирање интензивно почнува да расте. Во овој момент молекулите се притискаат една со друга и според овој притисок може да се процени просечната површина на молекулите. Ова е, инаку стандарден начин за определување на повершината на протеините. 

Murry и Liang претпоставувиле дека површината на протеините се зголемува кога тие ќе го изгубат својата активна форма (всушност кога ќе се денатурираат). Мерењето на површината било изведено со и без трехалоза. Резултатите од испитувањата одат во прилог на првичната претпоставка на Murry и Liang. Како што се објаснува во научното списание (со соодветен наслов) Langmuir истражувачите својата теорија ја испроблае на протеинот лактоглобулин кој се наоѓа во млекото. И било навистина најдено дека Langmuir-овите монослоеви од лактоглобулин исушени без трехалоза имаат поголема површина од оние добиени во нејзино присуство. 

Разбирањето на начинот на кој трехалозата ги заштитува исушените клетки е многу важно за зачувувањето на биолошки реагенси и органи во медицината. 

Извор: Murry, B.S., Liang, H.-J. Evidence for compormational stabilization of b2-lactoglobulin when dried with trehaloza. Langmuir, 16, 6061-6063 (2000).

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

 Link.Hemija.net

најнови линкови
Збирка материјали за наставата во 21-от век (2010-05-20)
Academic Earth (2010-05-02)
Institute of Chemical Methodologies (2010-02-21)
Universitе des Sciences et de la Technologie HOUARI BOUMEDIENE (2010-02-21)
Beer's Law (2009-08-03)
British Antarctic Survey (2009-07-12)

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net