Wikipedia

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Водата не е за пиењe

Кога во 1988 година во јужна Англија возач на камион по грешка истоварил 20 тони алуминиум сулфат во еден резервоар со вода, сигурно не можел да претпостави какви долгорочни последици неговата невнимателност ќе предизвика. Повеќе од 20 000 луѓе ја користеле водата од резервоарот, а денес многумина ги чувствуваат последиците.

Во извештејот публикуван во British Medical Journal се вели дека губењето на помнењето и оштетувањата на мозокот кај населението од тој регион се во директна врска со инцидентот од 1988 година. Овие докази значат дека жртвите кои ги сносат последиците од овој еко инцидент и имаат помалку од 21 година, можат да започнат судски процес за исплата на обештетување и покрај одговорот постигнати во 1994 година кога на 184 лица им бил доделен надомест за претрпеното нарушување на здравјето во висина од 400 000 фунти (640 000 американски долари).

Конзервативната влада на Велика Британија од тоа време, тврдела дека ефектите кои популацијата ги чувствува се повеќе од сугестивна природа, одошто резултат на некакви хемиски или биохемиски реакции. Новите истражувања, направени врз 55 пациенти, од нив петнаесет парови браќа и сестри кои не пиеле иста вода покажува забележителни разлики во здравствената слика. Жртвите страдаат од губење на памтењето, намалување на координацијата и намалување на коефициентот на интелигенција. 

„Конечно имаме и медицински докази“, вели Doreen Skudder, која инаку, има доста сторено за да запознавање на јавноста со инцидентот и со неговите последици. Членот на парламентот од тој дел на Англија, либералниот демократ Paul Tyler вели „Сметам дека владата има морална и политичка обврска започне истрага за инцидентот“. 

David Nicholson

 Статии

најчитани
Минерали од Македонија на компакт диск (4965 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (4954 посети)
Прочистување на дизел моторите со уреа (4948 посети)
Приказна за сапунот (4906 посети)
Љубов или хемија? (4893 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (4845 посети)

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

 Хумор

најчитан
Смртта на биретата (4831 посети)
Карикатури (4799 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (4783 посети)
Словенската и хемиската писменост (4782 посети)
Станувајќи алкохол (4775 посети)
Бисери на мудроста (4755 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net