Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина

Сулфур диоксидот е загадувач на атмосферата кој е емитиран од и од вулканите и од индустриските процеси како што се на пример согорувањето на јаглен и мазут кои содржат сулфур. Во атмосферата, SO2 се оксидира до сулфурна киселина, која се претвора во аеросол честички. Во близина на површината на Земјата, аеросолите му наштетуваат на квалитетот на воздухот, а во повисоките слоеви на атмосферата тие можат да помогнат при формирањето на облаците и да ја рефлектираат или апсорбира сончевата светлина.

Истражувачите долго време сметаа дека оксидацијата на SO2 се одвива првенствено преку хемијата на хидроксидните радикали, но количината на сулфурна киселина во атмосферата е поголема од онаа што би можела да се произведе преку овој механизам. Во една новата студија, R. Lee Mauldin III од Универзитетот во Хелсинки (Финска) и од Универзитетот на Колорадо, Болдер (САД) и соработници укажуваат на тоа дека карбонилните оксиди формирани од алкените емитирани од растенијата исто така може да го оксидираат SO2.

Вклучувањето на овој дополнителен хемиски процес за добивање на сулфурна киселина ќе помогне во намалувањето несигурноста во климатските модели, смета Dwayne Heard од Универзитетот во Лидс, во Англија, во коментар кој ги придружува новите резултати. „Во пресметките за предвидување на регионалниот и глобалниот порастот на температурите предизвикани од човековите активности, најголемите несигурности се поврзани со аеросолите и облаците“, вели Heard.

Тимот на Mauldin забележал оксидација на SO2 во шумите во Финска дури и во вечерните часови и во ноќта, кога хемијата на хидроксилните радикали не се случува. Тие, исто така забележале оксидација на SO2 и кога тие ги отстраниле на хидроксилните радикали од примероци земени во текот на денот. Дополнителната лабораториска работа покажала дека SO2 може да се оксидира во присуство на озон и алкени, но и кога истражувачите поставиле свежо пресечени гранки од смрека и бор во близина на влезот на нивниот масен спектрометар.

Mauldin и соработниците сметаат дека, механизмот на добивање на сулфурна киселина преку хидроксидни радикали, SO2 се добива при оксидација со Criegee интермедијари. Criegee интермедијарите се карбонилни оксиди со извесен карактер на (1) бирадикали и (2) цвитерјони. Тие се формираат во атмосферата кога озонот реагира со алкените емитирани од растенијата, како што се лимоненот и α-пининот. Едно друго истражување објавено на почетокот на 2012 покажа дека наједноставниот Criegee интермедијар, CH2OO, реагира брзо со сулфур диоксидот во атмосферата при што се формира сулфурна киселина.

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Indian Institut of Technology, Department of Chemistry (6435 посети)
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (6427 посети)
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (6422 посети)
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (6413 посети)
Збирка материјали за наставата во 21-от век (6396 посети)
Beer's Law (6394 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net