Wikipedia

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар

Истражувачите во САД со хидрогенирање успеале да предизвикаат дефекти во структурата на титани диоксидните нанокристали и со тоа успеале да го зголемат количеството на сончева светлина кои го тие апсорбираат. Тие се надевале дека произведениот црн TiO2 ќе може да се користи за производство на евтин водород кои ќе се користи како гориво.

TiO2 нанокристалите се добро познати полупроводници и катализираат фотохемиски реакции како што е реакцијата на разложување на водата. Сепак, TiO2 главно апсорбира во делот ултравиолетовиот дел од спектарот, па научниците се надеваат дека намалување енергетската разлика помеѓу валентната и првата неокупирана орбитала. Ова се смета дека ќе овозможи TiO2 да апсорбира и видлива и инфрацрвена светлина.

TiO2
Немодификуван бел и црн TiO2.

Претходно научниците успеале да ја намалат енергетската разлика помеѓу енергетските нивоа на TiO2 со допингување на материјалот со метални и неметални или со воведување на дефекти во TiO2 кристалите. Овие методи го зголемиле количеството на видлива светлина која материјалот ја апсорбирал - создавање на валкани кафени TiO2 наночестички. Но, тие честички се уште не се апсорбираат и во инфрацрвениот дел од спектарот.

Samuel Mao, Peter Yu и нивните колеги од University of California во Беркли, користеле хидрогенирање за добивање на црната форма TiO2, која ја апсорбира светлината во ултравиолетовата, видливата и инфрацрвена област од спектарот. Тие откриле дека процесот на хидрогенирање создава дефекти на површинскиот слој на нанокристалите. Врз основа на нивните пресметки водородот ги отстранува прекинатите титаниум-кислород врски, формирајќи комплекси кои ги намалуваат енергетските разлики на премините кои се случуваат во блискиот инфрацрвен дел од спектарот.

„Конечно успеавме во добивањето на TiO2 со црна боја,“ вели Yu. „Добивме дури и повеќе од тоа. Добивме слој од црн TiO2 на чија површина, повеќе или помалку, се наоѓа совршен TiO2, па така површината апсорбира инфрацрвена и видлива светлина, а центарот на наночестичките и понатаму апсорбира ултравиолетова светлина.“

Max Lu, експерт за функционални наноматеријали на University of Queensland, Австралија, смета дека ова е значаен чекор напред во користењето на TiO2 за фотокатализа. „Хидрогенирањето е нова и единствена метода помеѓу многуте методи за површински допинг или модификација на TiO2 за зголемување фотокаталитичката активност на материјалот на видлива светлина.“

Истражувачите покажале дека добиениот TiO2 е во можност да го катализираат фото-разложувањето на органски молекули многу подобро отколку нормалниот нанофазен TiO2. Тие исто така откриле дека со користењето на овој материјал како катализатор разделувањето на водата до водород и кислород со сончева светлина е значително подобрено. „Во споредба со конвенционалните TiO2 и други материјали, тој пројавува значително поголема ефикасност под истите услови", вели Мао.

Групата се надева дека оваа активност може да доведе до поевтини начини за производство на водород на чист и ефикасен начин. „Водород е потенцијално најчистите гориво за во иднина“, вели Мао. „Но во моментов добивањето на водородот е релативно скапо. Ако постои начин да се генерираат водород ефикасно и со ниска цена - само со додавање на посебен катализатор во водата и со осветлување со сончева светлина, може да се претпостави дека ова ќе стане еден од најевтините начини за да генерирате чисто гориво.

 Статии

најчитани
Шеќер во вселената (5943 посети)
Интервју со Таксол (5942 посети)
Тродимензионални графени (5942 посети)
Интелигентни мастила (5937 посети)
Хемометрија или хемометрика? (5931 посети)
Металните планини на Венера (5929 посети)

 Хумор

најчитан
Основни правила за работа во лабораторија (5940 посети)
За стакларијата во лабораторија (5926 посети)
Нова органска номенклатура (5921 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (5912 посети)
Студентски легенди (5901 посети)
Смртта на биретата (5900 посети)

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Indian Institut of Technology, Department of Chemistry (6435 посети)
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (6427 посети)
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (6422 посети)
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (6413 посети)
Збирка материјали за наставата во 21-от век (6396 посети)
Beer's Law (6394 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net