350.org

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Тродимензионални графени

Научниците од Кина успеале да развијат брза и лесна процедура за добивање на 3D графен во вода, проширувајќи ги при тоа сознанијата графените со што нивната иднина како суперкондензатори, материјали складирање на водород и како катализатори станува поизвесна.

Графенот, кој претставува еден слој на јаглеродни атоми поврзани меѓу себе преку хексагонално соседство, може преку самоформирање да образуваат 1D и 2D структури кои може да имаат многу потенцијални апликации. Сепак, графенот обично се добива во мали количества, што ја ограничува неговата употреба како функционален материјал. 3D микропорозните и мезопорозните јаглеродни материјали (хидрогелови и аерогелови) се лесни, имаат висока порозност и капацитети за складирање, имаат голема површина, висока електричната спроводливост и термичка стабилност. Подготовка на вакви структури е предизвик да се изведе под умерени и поекономични услови од сегашните методи кои се далеку од идеални.

Графени
Со комбинација на редукција на графенски оксид и самоформирање на продуктот на реакцијата, можно е да се добијат 3D графенски структури.

Lifeng Yan и неговите колеги на University of Science and Technology of China, Heifei, подготвиле 3D графенски структури со самоформирање од графен оксид со користење на умерени хемиски редукциони средства во вода при 95 °C при атмосферски притисок и без мешање. Обликот на графенот бил контролиран со помош на реакциони садови со различна форма. Тимот од истражувачи бил во можност да добие графен со различна форма. „Овој процес е доста едноставен – сите макроскопски 3D форми на графенот може да се добијат на собна температура и притисок“, вели Lifeng Yan.

Во истражувањата тимот открил дека материјалите поседуваат висока електричната спроводливост, како и висока механичка и термичка стабилност. Вредностите за специфичниот капацитетот биле слични на графен хидрогеловите добиени со хидротермални методи. Механичката стабилност на материјалите била слична на хемиски омрежените полимер хидрогелови.

Тимот на Yan планира да ја испита применливоста на добиените материјали како потенцијални суперкондензатори, биосензори и катализатори, како и за подготовка на различни видови на нови 3D графен композити.

„Овие макроскопски порозни материјалите може да бидат корисни ако може да се користат за намалување на емисијата на стакленички гасови при изработка нови катализатори“, вели Xiaobo He, експерт на графински материјали од Louisiana State University во САД.

 Статии

најчитани
Историјата на хемијата на поштенски марки (5221 посети)
Минерали од Македонија на компакт диск (5189 посети)
Прочистување на дизел моторите со уреа (5166 посети)
Приказна за сапунот (5082 посети)
Љубов или хемија? (5063 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (5041 посети)

 Хумор

најчитан
Смртта на биретата (4960 посети)
Карикатури (4914 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (4910 посети)
Станувајќи алкохол (4902 посети)
Словенската и хемиската писменост (4900 посети)
Бисери на мудроста (4864 посети)

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
OPEN J-Gate - World's biggest Open Access English Language Journals Portal (6177 посети)
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (6177 посети)
ПСЕ на Environmentalchemistry.com (6176 посети)
Indian Institut of Technology, Department of Chemistry (6176 посети)
Natural Environment Research Council (6176 посети)
Beer's Law (6174 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net