Exploring Macedonia  National Tourism Portal

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Рециклирање на јаглеродниот диоксид

Американската компанија Novomer, која развила нов начин за претворба на јаглеродниот диоксид во пластика, е еден од шесте фирми кои добиваат вкупно 106 милиони долари од владата на САД која финансира истражувања за зафаќање и претворба на јаглерод диоксидот од атмосферата во корисни производи.

Novomer, која има седиште во Масачусетс, има добиено 18,4 милиони долари од американското Министерство за енергетика (Department of Energy – DOE) за развој на процесот на конвертирање на јаглерод диоксидот во поликарбонатни полимери кои можат да се користат за правење пластични шишиња.

Од формирањето пред 4 години, Novomer се обидува да развие начин на кој традиционалните епоксидни суровини ќе реагираат со јаглерод диоксид од индустриски отпадни струи за да синтетизира пластика, која содржи помеѓу 40 и 50 масени проценти јаглерод диоксид. За таа намена компанијата користи технологија со катализатор развиен од Geoff Coates at Cornell University во Њу Јорк, САД, а како катализатор базиран на кобалт, кој според Jim Mahoney е прилично едноставен да се синтетизира и покрај тоа што претставува релативно сложено органометално соединение.

Пластични шишиња од индустриските отпадни гасови - Процесот развиен од Novomer би можел да помогне во претворбата на отпадниот јаглерод диоксид во корисни производи.

Со користење на оваа технологија, Novomer може да се формира и полимери со висока молекуларна маса кои може да се користат за производство на пластика, како и полимери со мала молекулска маса кои можат да се користат за да се направат смоли за употреба како превлаки и лепила. Оваа технологија, исто така, може да се користи за претворање на јаглерод моноксид во повеќе различни соединенија како на пример: акрилна киселина и 1,3 пропандиол и др.

Дел од флексибилноста на системот се должи на способноста на катализатор да работи во присуство реагенс кој служи за трансфер на полимерните ланци. „со ставањето на реагенс за трансфер полимерните ланци, како на пример диол или триол, во реакција, ни овозможува да ја зголемиме на должината на полимерните ланци со секоја OH група на реагенсот“ – вели Mahoney.

Со финансиската помош од DOE, Novomer ќе работи со хемиска фирма Albemarle и со хемискиот оддел на Eastman Kodak фирмата за фотографски материјали, за да се развијат овој процес на начин на кој тој би бил применлив во индустриите за термопластични полимери кои би се користеле за изработка на пластични шишиња, филмови, ламинати, и амбалажа за храна.

Конвертирање на CO2 во полимери за изработка на пластични шишиња.

Најнапредниот проект кој Novomer е развојот на полимери со мала молекулска маса за кои може да послужат како масла за премачкување и смоли со користење на јаглерод диоксидот како суровина - проект на кој Novomer работи во соработка со холандската DSM. Mahoney предвидува дека првиот производи од оваа соработка ќе стигне на пазарот за околу 2 години.

„Ние сме големи оптимисти во однос на оваа технологија бидејќи таа е толку одржлива, но исто така според цената на чинење и според перформансите технологијата е многу атрактивна“, вели Jan Besamusca, директор за развој во холандската фирма DSM.

Двете компании работат заедно повеќе од 3 години на развој на технологија и во јануари најави дека постигнале голем прогрес кој значително го зголеми обемот и чистотата на производствениот процес. Според Besamusca, веројатно дека клиентите DSM ќе почнат да добиваат примероци за испитување во блиска иднина.

Тој е убеден дека тие ќе бидат задоволни со она што ќе го добијат: „Овој тип на полимери се веќе познати од технологиите на фосилни горива и тие имаат одлични карактеристики.“ Исто така, голема придобивка е и фактот што со оваа технологија би можела „значително да се намали“ емисијата јаглерод диоксид при производството на пластика, смета Besamusca.

Mahoney се согласува, и го поздравува инвестицијата на DOE во овие нови технологии, велејќи дека наместо да инвестираат во програми за зафаќање и складирање на јаглерод диоксидот, би било мудро другите влади и индустрии да ја разгледаат можноста за употреба на јаглерод диоксидот како суровина.

Сепак, тој предупредува дека пазарот на пластика е ограничен, така што само тој нема да го реши светскиот проблем со емисијата на јаглерод диоксидот, но сигурно дека претставува чекор напред.

Корисни врски

  • Novomer - официјална страница.

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

 Хумор

најнов
Смртта на биретата
Словенската и хемиската писменост
Станувајќи алкохол
Електрофилна адиција - молекулска драма
Истражувачки дефиниции
Дали е пеколот егзотермен или ендотермен?

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net