Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Храна за канабиноидните рецептори

Супстанцата римонабант цврсто се врзува за канабиноидниот рецептор (CB1) во мозокот и ја блокира нивната активност. Канабиноидните рецептори природно се стимулираат од хемикалии кои вообичаено се наоѓаат во организмот, но исто така се стимулираат ид супстанците присутни во чадот од тутунот и од канабисот.

Пред извесно време Cochrane Systematic Review дојде до сознанија дека мали количества од римонабант (околу 20 милиграми) може селективно да ги блокира СВ1 рецепторите во мозокот на пушачите и со тоа го оневозможува чувството на задоволство кое на пушачите им го дава запалената цигара. За жал, како и другите лекарства кои се користат за одвикнување од пушењето и ова не ја намалува потребата за консумирање на храна, што може да доведе до зголемување на телесната тежина на пациентите кои го земаат ова лекарство.

Пушењето цигари во крвотокот го испраќа никотинот. Оваа супстанца го нарушува ендоканабиноидниот систем (дел од хормоналниот механизам во мозокот кој е одговорен за енергетскиот баланс и за консумирањето храна). Со текот на времето, кај пушачите рамнотежата се поместува за да се компензира ефектот на никотинот. Затоа со престанувањето со пушење рамнотежата повторно се нарушува, а намаленото количество никотин во мозокот остава простор за покачување на телесната тежина.

Kate Cahill од Department of Primary Care при University of Oxford и Michael Ussher од St George's Hospital Medical School од University of London во Велика Британија извршиле анализа на сета достапна научна литература во врска со супстанцата римонабант за да откријат докази за неговата ефикасност при прекинување на пушењето без при тоа да се зголеми телесната тежина.

Тие пронашле три испитувања направени врз вкупно 1567 пушачи и 1661 луѓе кои неодамна прекинале со пушењето. Со анализа на податоците тие откриле дека луѓето на кои им биле давани по 20 mg римонабант биле за 50% поуспешни во откажувањето од пушењето во споредба со групата која земала плацебо. Тие кои веќе се откажале од цигарите останале при својата одлука доколку во својот организам внесувале 5 mg или 20 mg. На испитаниците, пак, кои сакале да се откажат од пушење консумирањето на само 5 mg од римонабант не им било доволно да постигнат напредок.

Од направената анализа научниците утврдиле дека кај испитаниците кои земале по 20 mg римонабант зголемувањето на телесната тежина било во помала мерка изразено во споредба со испитаниците кои земале по само 5 mg римонабант или плацебо. Ефект на земање на поголемо количество римонабант бил поизразен кај испитаниците кои имале прекумерна тежина.

Од направените анализи научниците утврдиле дека земањето на 20 mg римонабант може навистина да помогнат во откажувањето од пушење, но исто така влијаат и врз не толку изразено зголемување на тежината на испитаниците.

Овој лек се уште чека да биде одобрен за употреба како средство кое помага при откажување од пушењето во САД и во Европа.

 Статии

најчитани
Историјата на хемијата на поштенски марки (5092 посети)
Минерали од Македонија на компакт диск (5027 посети)
Прочистување на дизел моторите со уреа (5006 посети)
Приказна за сапунот (4966 посети)
Љубов или хемија? (4949 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (4924 посети)

 Хумор

најнов
Смртта на биретата
Словенската и хемиската писменост
Станувајќи алкохол
Електрофилна адиција - молекулска драма
Истражувачки дефиниции
Дали е пеколот егзотермен или ендотермен?

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net