Exploring Macedonia  National Tourism Portal

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Квантнохемиска анализа на милениумската молекула Y2K

На сите ни е познато колкава врева се створи на крајот од минатата година, колку пари и време беа потрошени на предупредувањата и заштитата од можните штети од Y2K-милениумската бубачка. Во тој период двајцата професори Jeffrey Roberts и Christopher Cramer од Универзитетот во Минесота забележале дека не постојат литературни податоци за „сезонската молекула“ составена од два атоми итриум и еден атом калиум.

Истражувачите, мудро, веднаш започнале детална квантнохемиска анализа на Y2K молекулата. Резултатите од таа работата се публикувани во списанието Science од 17 декември 1999 година.

„Немавме никакви проблеми со компјутерите во текот на анализата на Y2K“ вели Roberts. Тој исто така вели дека во план е да се анализира и молекулата „зошто не“ со хемиска формула YNOT (итриум, азот, кислород и трициум-радиоактивен изотоп на водородот).

„Имавме намера да ја анализираме и Y3K молекулата, но сметаме дека за тоа е сe уште рано” велат Roberts и Cramer.

За да ги проверат своите претпоставки за можното постоење на молекула изградена од два атома итриум и еден калиум, биле користени компјутерите на Minnesota Supercomputer Institute. „Анализите покажуваат дека може да постојат два изомера линеарен (Y-Y-K) и Т-облик“ велат авторите.

Не бил направен обид да се предвидат својствата на супстанцата во цврста фаза, а со тоа оставена е отворена можноста оваа молекула некогаш да биде користена за изработка на компјутерски чипови. Авторите сметаат дека супстанцата не би предизвикала проблем доколку се најде во компјутер. Опасноста за компјутерот е поголема доколку врз него се истури кафе, поради тенденцијата калиумот да реагира со вода.

На крај деканот и раководителот на компјутерскиот центар биле известени дека за анализата биле потрошени само 12 часа суперкомпјутерско време и дека не е забележано никакво оштетување на системотод милениумската молекула.

Очекуваме Roberts и Cramer во скоро време да ги публикуваат резултатите од анализата на молекулата YNOT, зошто не, но останува нејасно дали за анализан на Y3K ке мора да почекаме уште илјада години.

 Статии

најчитани
Минерали од Македонија на компакт диск (5336 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (5319 посети)
Прочистување на дизел моторите со уреа (5288 посети)
Љубов или хемија? (5207 посети)
Приказна за сапунот (5204 посети)
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина (5154 посети)

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

 Хумор

најчитан
Смртта на биретата (5057 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (5018 посети)
Карикатури (5011 посети)
Словенската и хемиската писменост (4990 посети)
Станувајќи алкохол (4985 посети)
Бисери на мудроста (4965 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net