Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Повеќе антиоксиданси во виното

Озонот би можел да се користи како средство за дезинфекција во текот на производството на вино, кое не доведува до иритации кои предизвикуваат астматични напади. Грозјетно кое масовно се произведува се чува складирано по неколку месеци во присуство на мали количества сулфур диоксид за да му се продолжи рокот на траење. На ваков начин складираното грозје не се користи за производство на вино, но во текот на производството на виното извесни количества суфити се додаваат за да се зголеми рокот на траење на финалниот производ.

Неодамна Francisco Artes и соработниците од Technical University of Cartagena во Шпанија, и од Research Group on Quality, Safety and Bioactivity of Plant Foods во Murcia, се обиделе да ја споредат ефикасноста на претходно опишаната метода за конзервирање со други методи. Меѓу другото, тие утврдиле дека со користење на озон за оваа намена ја има 90% од ефикасноста на сулфур диоксидот, но за разлика од сулфир диоксидот третманот на грозјето со озон овозможува формирање на до четири пати повеќе антиоксиданси во споредба со класично третираното грозје.

Научниците ги интересирало и тоа зошто доаѓа до оваа среќна промена во грозјето. Се чини дека клетките на грозјето се предизвикани да произведуваат повеќе антиоксиданси за да се заштитат од оксидирачкото дејство на озонот. Виното, а посебно црвеното вино е богато со антиоксиданси. Полифенолните супстанци како што се ресвератрол и кетехин, се чини дека се едни од главните состојки кои на виното му ги даваат благородните својства (НА ПОДОБРУВАЧ НА ЗДРАВЈЕТО). Научниците се уште не се сигурни дали содржината на здрави состојки во виното го надминува негативниот ефект на алкохолот во него.

Доколку предложената постапка може да се адаптира за масовна употреба при производството на вино, зголемувањето на количеството на антиоксиданси би можело да биде движечка во замената на користењето на методите базирани на сулфур.

Референци

 Статии

најчитани
Тродимензионални графени (5972 посети)
Шеќер во вселената (5968 посети)
Интервју со Таксол (5968 посети)
Интелигентни мастила (5959 посети)
Хемометрија или хемометрика? (5956 посети)
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade (5955 посети)

 Хумор

најнов
Смртта на биретата
Словенската и хемиската писменост
Станувајќи алкохол
Електрофилна адиција - молекулска драма
Истражувачки дефиниции
Дали е пеколот егзотермен или ендотермен?

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net