350.org

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Повеќе антиоксиданси во виното

Озонот би можел да се користи како средство за дезинфекција во текот на производството на вино, кое не доведува до иритации кои предизвикуваат астматични напади. Грозјетно кое масовно се произведува се чува складирано по неколку месеци во присуство на мали количества сулфур диоксид за да му се продолжи рокот на траење. На ваков начин складираното грозје не се користи за производство на вино, но во текот на производството на виното извесни количества суфити се додаваат за да се зголеми рокот на траење на финалниот производ.

Неодамна Francisco Artes и соработниците од Technical University of Cartagena во Шпанија, и од Research Group on Quality, Safety and Bioactivity of Plant Foods во Murcia, се обиделе да ја споредат ефикасноста на претходно опишаната метода за конзервирање со други методи. Меѓу другото, тие утврдиле дека со користење на озон за оваа намена ја има 90% од ефикасноста на сулфур диоксидот, но за разлика од сулфир диоксидот третманот на грозјето со озон овозможува формирање на до четири пати повеќе антиоксиданси во споредба со класично третираното грозје.

Научниците ги интересирало и тоа зошто доаѓа до оваа среќна промена во грозјето. Се чини дека клетките на грозјето се предизвикани да произведуваат повеќе антиоксиданси за да се заштитат од оксидирачкото дејство на озонот. Виното, а посебно црвеното вино е богато со антиоксиданси. Полифенолните супстанци како што се ресвератрол и кетехин, се чини дека се едни од главните состојки кои на виното му ги даваат благородните својства (НА ПОДОБРУВАЧ НА ЗДРАВЈЕТО). Научниците се уште не се сигурни дали содржината на здрави состојки во виното го надминува негативниот ефект на алкохолот во него.

Доколку предложената постапка може да се адаптира за масовна употреба при производството на вино, зголемувањето на количеството на антиоксиданси би можело да биде движечка во замената на користењето на методите базирани на сулфур.

Референци

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Indian Institut of Technology, Department of Chemistry (6435 посети)
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (6427 посети)
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (6422 посети)
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (6413 посети)
Збирка материјали за наставата во 21-от век (6396 посети)
Beer's Law (6394 посети)

 Хумор

најчитан
Нова органска номенклатура (5823 посети)
За стакларијата во лабораторија (5818 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (5814 посети)
Студентски легенди (5809 посети)
Администрариум (5809 посети)
Основни правила за работа во лабораторија (5807 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net