350.org

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Возилата кои корстат етанол се штетни за здравјето

Поддржувачите за користење на етанол како погонско гориво велат дека тоа е чист извор на енергија кој не е штетен за животната средина. Но, една студија направена на Stanford University вели дека доколку сите возила во САД користат етанол, бројот на респираторни болести, како и смртта предизвикана од нив ќе се зголеми. „Нашите резултати покажуваат дека широката употреба на етанолот претставува поголема закана за здравјето од користењето на фосилните горива, кои и самите се штетни по здравјето“, вели Mark Z. Jacobson, специјалист за атмосферски науки од Stanford University.

Резултатите на Jacobson, кои недоамна се презентирани во списанието Environmental Science & Technology и вклучуваат симулација на атмосферата над САД во 2020 година со посебен осврт на Los Angeles. Тој симулирал две сценарија: во едното сите возила користат нафта, а во другото сите возила користат Е85 (смеса од 85 проценти етанол и 15 проценти нафта).

Jacobson вели дека резултатите од компјутерските симулации се застрашувачки! „Откривме дека Е85 возилата ја намалуваат концентрацијата на канцерогентите супстанци како што се бензен и бутадиен, но ја зголемуваат концентрацијата на други две супстанци - формалдефид и ацеталдехид“, вели тој. „Како позледица, од ова настанувањето на канцер како резултат од користење на Е85 ќе биде слично на настанувањето на канцер кое би било последица од користењето на нафта. Но, лошо е тоа што Е85 доведува до формиирање на погоелми количино озон, кој претставува главна состојка на смогот.“

Озонот може да го намали капацитетот на белоте дробови, да предизвика воспаление на белите дробови, може да ја влоши астмата и да ја влоши состојбата на целокупниот имунолошки систем. Од анализите направени врз основа на оваа симулација научниците велат дека Е85 ќе предизвика зголемување на смртноста поврзана со емисијата на озон за околу 4% во САД и за околу 9% во Los Angeles.

Студијата покажува дека штетните ефекти од Е85 ќе бидат исти без разлика на тоа од кои растителни извори се добива етанолот. „Денес многу се инвестира во етанолот,“ вели Jacobson. „Но, ние дојдовме до сознание дека Е85 ќе има барем толку штетнни ефекти врз здравјето колку што предизвикува и користењето на нафтата, која во САД доведува до околу 10.000 случаи на смрт годишно предизвикани од озонот и сличните супстанци. Ако веќе немаме никакви придобивки за здравјето, зошто тогаш да се проздолжи со промоцијата на етанолот и останатите биогорива?“

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

 Link.Hemija.net

најнови линкови
Збирка материјали за наставата во 21-от век (2010-05-20)
Academic Earth (2010-05-02)
Institute of Chemical Methodologies (2010-02-21)
Universitе des Sciences et de la Technologie HOUARI BOUMEDIENE (2010-02-21)
Beer's Law (2009-08-03)
British Antarctic Survey (2009-07-12)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net