Wikipedia

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Откривање на тајните од минатото

Научниците од Протугалија успеале да развијат недеструктивна аналитичка техника со која може да се идентификуваат потеклото и староста на книги и други докумнети.

Хартијата претставува еден од најстарите и највообичаени медиуми за зачувување на информации. Огромни количества информации за културата и за развојот на човековата цивилизација се сочувани на хатрија. Соодветно направетната анализа на овие документи е важна за откривање на нивното потекло, како и за можна проверка на автентичноста на документите. Карактеризацијата на хатријата врз основа на елементарниот состав на хартијата може да обезбеди информации за староста, потеклото, техниката за производство на хартијата, што исто така е погодно за одбирање на најсоодветна техника за заштита и конзервирање на врадните документи.

Со корисрење на користење на еден вид рентгенска флуоресцентна спектроскопија (energy dispersive X-ray fluorescen), Luisa Carvalho и Marta Manso од University of Lisbon ја анализирале книгата Rivista del Diritto Comerciale (италијанска книга од областа на правото, отпечатена во 1941 год.) Без било каква претходна обработка на пробата, концентрациите на повеќе елементи биле одредени директно од различни делови на книгата. Анализата покажала дека книгата е сочинета од три типа на хартија.

Недеструктивните методи би можеле да се користат за анализа на постари ракописи. На пример, анализата на неилустрираните средновековни ракописи се темели на анализа на пигментите на илустрациите. Новата техника би можела да даде одлични резултати при анализата на овој тип ракописи.

Carvalho се надева дека во иднина би можело да се направи и база на податоци со која би можело типовите на хартија да се идентификуваат според елементите кои ги содржи. „Постојат извесни комбинации на елементи кои се карактеристични за извесен период или, пак, тип на хартија“, вали Carvalho.

Другата опција би била да се направи пренослив уред со кој би можело да се изучуваат книгите и документите кои не може да се изнесуваат од местото на чување. Исто така, смета Carvalho, некои книги кои содржат отровни супстанци во мастилото би можело да се анализираат на овој начин. Деталната анализа на составот на хартијата би можело да даде одговор за „ортовноста“ на знаењето скриено во овие книги, вели Carvalho.

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Indian Institut of Technology, Department of Chemistry (6435 посети)
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (6427 посети)
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (6422 посети)
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (6413 посети)
Збирка материјали за наставата во 21-от век (6396 посети)
Beer's Law (6394 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net