Exploring Macedonia  National Tourism Portal

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Откривање на тајните од минатото

Научниците од Протугалија успеале да развијат недеструктивна аналитичка техника со која може да се идентификуваат потеклото и староста на книги и други докумнети.

Хартијата претставува еден од најстарите и највообичаени медиуми за зачувување на информации. Огромни количества информации за културата и за развојот на човековата цивилизација се сочувани на хатрија. Соодветно направетната анализа на овие документи е важна за откривање на нивното потекло, како и за можна проверка на автентичноста на документите. Карактеризацијата на хатријата врз основа на елементарниот состав на хартијата може да обезбеди информации за староста, потеклото, техниката за производство на хартијата, што исто така е погодно за одбирање на најсоодветна техника за заштита и конзервирање на врадните документи.

Со корисрење на користење на еден вид рентгенска флуоресцентна спектроскопија (energy dispersive X-ray fluorescen), Luisa Carvalho и Marta Manso од University of Lisbon ја анализирале книгата Rivista del Diritto Comerciale (италијанска книга од областа на правото, отпечатена во 1941 год.) Без било каква претходна обработка на пробата, концентрациите на повеќе елементи биле одредени директно од различни делови на книгата. Анализата покажала дека книгата е сочинета од три типа на хартија.

Недеструктивните методи би можеле да се користат за анализа на постари ракописи. На пример, анализата на неилустрираните средновековни ракописи се темели на анализа на пигментите на илустрациите. Новата техника би можела да даде одлични резултати при анализата на овој тип ракописи.

Carvalho се надева дека во иднина би можело да се направи и база на податоци со која би можело типовите на хартија да се идентификуваат според елементите кои ги содржи. „Постојат извесни комбинации на елементи кои се карактеристични за извесен период или, пак, тип на хартија“, вали Carvalho.

Другата опција би била да се направи пренослив уред со кој би можело да се изучуваат книгите и документите кои не може да се изнесуваат од местото на чување. Исто така, смета Carvalho, некои книги кои содржат отровни супстанци во мастилото би можело да се анализираат на овој начин. Деталната анализа на составот на хартијата би можело да даде одговор за „ортовноста“ на знаењето скриено во овие книги, вели Carvalho.

 Статии

најчитани
Минерали од Македонија на компакт диск (4988 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (4974 посети)
Прочистување на дизел моторите со уреа (4971 посети)
Приказна за сапунот (4926 посети)
Љубов или хемија? (4909 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (4864 посети)

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Applications of 1H NMR spectroscopy (6069 посети)
Academic Earth (6068 посети)
Sci.chem (6052 посети)
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (6049 посети)
Universitе des Sciences et de la Technologie HOUARI BOUMEDIENE (6049 посети)
Periodic Table of Comic Books (6048 посети)

 Хумор

најчитан
Смртта на биретата (4849 посети)
Карикатури (4812 посети)
Словенската и хемиската писменост (4801 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (4799 посети)
Станувајќи алкохол (4793 посети)
Бисери на мудроста (4779 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net