Exploring Macedonia  National Tourism Portal

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Нанокопии

Скенирачките техники често се претставуваат како моќни алатки во изградбата на наноструктури, но имаат ограинчени можности во повторувањето на тие облици. Ова ограничување би можело наскоро да стане минато.

Лево - слика на Thomas Jefferson со димензии од околу 80 nm; десно - микроскопска слика на серијата од 55.000 микроскопски нишала. Позадината претставива слика на Thomas Jefferson.

Истражувачите од Northwestern University неодамна демонстрираа дека успеале да направат 55.000 копии од комплексна наностуктурна форма за само неколку минути (Angew. Chem. Int. Ed.,). Овие истражувачи покажаа како комплексна структура со димензии од 1 cm2 успешно се пресликува на површина од околу 80 nm2. За оваа цел тие користеле т.н. длабинска нанолитографија (dip-pen nanolithography), метода која молекулското масло прецизно го нанесува на површината со помош на микроскопско нишало.

Во текот на изминатите години, голем број експерти се сложуваа со тоа дека сканирачката тунелска микроскопија (СТМ) и атомската силова микроскопија (АСМ) имаат единствени својства за кои овозможуваат манипулација со материјата атом по атом, но за жал со слаба можност за репродукција на добиените форми.

„Уште од времето на воведувањето на техниките СТМ и АСМ, истражувачите говореа за воведување на техники за производство на нано форми“, вели Chad A. Mirkin, професор по хемија и наука за материјалите кој раководел со оваа студија. „Но, развојот на таквите техники не се одвиваше едноставно.“

За да се надминат некој од постојните проблеми групата на Mirkin дизајнирана чип кој содржи 55.000 микроскопски нишала, како и процедура за негово користење со методата на молекулско мастило.

Оваа комбинација од единствени својства претставува моќна алатка за добивање на нанооблици. објаснува Mirkin.

 Статии

најчитани
Минерали од Македонија на компакт диск (6098 посети)
Приказна за сапунот (5886 посети)
Љубов или хемија? (5879 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (5849 посети)
Прочистување на дизел моторите со уреа (5833 посети)
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина (5802 посети)

 Хумор

најчитан
Електрофилна адиција - молекулска драма (5618 посети)
Смртта на биретата (5574 посети)
Словенската и хемиската писменост (5572 посети)
Карикатури (5500 посети)
Дали е пеколот егзотермен или ендотермен? (5477 посети)
Станувајќи алкохол (5425 посети)

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net