Exploring Macedonia  National Tourism Portal

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Мирисот на железото

Од каде потекнува чудниот метален мирис кој го чувствуваме кога ќе допреме некој железен предмет, како на пример огради, алатки или, пак, монети? Мирисот на железо кој се добива при ова е всушност еден вид на мирис кој потекнува од нашето тело, а не од железото, вели states Dietmar Glindemann. Чувството дека ние го мирисаме металот, е всушност илузија! Dietmar Glindemann во соработка со тим од истражувачи од Virginia Polytechnic Institute и State University од САД, како и University of Leipzig и Leipzig Environmental Research Center, во Германија тој успеал да ја открие молекулата која го предизвикува овој мирис.

Седумте испитаници, врз кои се вршени експериментите, веднаш го препознатле мирисот на железо при допир на предемт од железо или на раствор во кои постоеле железо(II) јони. Наспроти ова растворите во кој јонот на железото поседувал позитивен полнеж не го предизвикувале железниот мирис. Со Анализа на гасни примероци од кожата на испитаниците се покажало дека при допирот со железото се формирани поголем број органски молекули. Главната компонента која поседува метален мирис, дури и кога е многу разредена, е 1-октен-2-он. Прекурсори на оваа молекула се липидни пероксиди, кои се синтетизираат при оксидација на мастите од кожата со некои ензими или од при други процеси (на пример со ултавиолетова светлина). Формираните липидни пероксиди се разложуваат како резултат на пренос на полнеж од железниот предмет на липидот.

Крвта, исто така, содржи железо. Триењето на крвта од кожата доведува до појава на сличен мирис, а тој се должи на молекули со слична структура како претходно спомнатите. Glindemann верува дека во дамнешното минато луѓето биле во состојба врз основа на сетилото на мирис да ја го следат пленот, или пак, да го најдат изгубениот член на племето. Денес ова сетило не го користиме во толкава мерка, вели тој.

Врз основа на овие сознанија, медицинските истражувања би можело да продолжат во насока на развој на тестови за кожа, крв и ткива со кои би можело да се откријат специфични маркери од испарливи молекули кои се специфични за различна личност, оксидативен стрес или болест.

Истражувачите успеале да откријат и друг тип на метален мирис. Железото богато со јаглерод и со фосфор во контакт со киселина ослободува еден вид карактеристичен метален мирис кој потсетува на мирисот на лукот. До неодамна металурзите сметаа тој мирис се должи на ослободениот фосфин (PH3). Но, познато е дека чистиот фосфин е гас без мирис? Вистинската причина за овој мирис се органофосфините кои се формираат, а посебно интенивно мирисните супстанци како што се метилфосфинот и диметилфосфинот. Нивната структура е како на фосфинот, со тоа што еден, односно два водородни атоми се заменети со CH3 групи.

Референци

D. Glindemann et al.; "The Two Odors of Iron when Touched or Pickled: (Skin) Carbonyl Compounds and Organophosphines"; Angewandte Chemie International Edition 2006, 45, No. 42, 7006-7009.

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Indian Institut of Technology, Department of Chemistry (6435 посети)
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (6427 посети)
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (6422 посети)
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (6413 посети)
Збирка материјали за наставата во 21-от век (6396 посети)
Beer's Law (6394 посети)

 Хумор

најнов
Смртта на биретата
Словенската и хемиската писменост
Станувајќи алкохол
Електрофилна адиција - молекулска драма
Истражувачки дефиниции
Дали е пеколот егзотермен или ендотермен?

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net