350.org

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Google-Chmoogle: или како големите риби ги јадат малите

Новиот хемиски интернет пребарувач неодамна беше приморан да го смени своето име од Chmoogle во eMolecules, како резултат на притисокот извршен од страна на интернет пребарувачот Google.

Klaus Gubernator

„Не станува збор за тоа кој е во право, а кој не, туку за тоа кој има подлабок џеб,“ вели директорот на eMolecules и еден од основачита не фирмата Klaus Gubernator. „Иако сме цврсто убедени дека имаме легитимен заштитен знак и дека судскиот процес би завршил во наша корист, не би сакале да го трошиме нашето скапоцено време и ресурси во правни битки.“

eMolecules го лансираа интернет пребарувачот Chmoogle во ноември 2005 г. со цел „да ги открива и индексира сите јавно достапни хемиски информации во светот и да го направи полесно достапни за јавноста“. Најважната карактеристика на овој интернет пребарувач е што овозможува пребарување со користење на хемиски структури. Потребно е само да ја нацртате вашата структура користеќи го омилениот ви програм за таа намена и информациите ви се достапни.

Но, eMolecules мораше да се откаже од својот заштитен знал „Chmoogle“ како резултат на реакцијата на големиот Google во која се бара да се престане со користењето на називот Chmoogle. Google наведува дека заедно со дизајнот на интернет страницата името „Chmoogle“ може да ги наведе корисниците на помислата дека двата интернет пребарувачи се поврзани.

eMolecules смета дека двата пребарувачи се потполно различни, а разликите се во функционалноста, целната група и проблематиката која ја третира. И покрај ова, на 22 мај 2006 Google испратил писмо во кое се експлицитно се бара промена на дизајнот на странцитата и нејзиниот назив во eMolecules за да се избегне конфузија кај корисниците.

Очигледно дека Google во Chmoogle наоѓа препрека на својот пат во организирањето на светските online информациите и обезбедувањето на пристап до нив! eMolecules, сепак, не остануваат индиферентни во однос на притисоците од Google. „Ако Google сака да почне да се занимава со хеминформатика, нека повели. За таа битка веќе сме спремни,“ вели Craig James соосновач на eMolecules и главен за технолошки развој.

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

 Хумор

најчитан
Смртта на биретата (4986 посети)
Карикатури (4940 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (4940 посети)
Станувајќи алкохол (4929 посети)
Словенската и хемиската писменост (4921 посети)
Бисери на мудроста (4889 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net