Exploring Macedonia  National Tourism Portal

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Побезбедни поливинил хлоридни материјали

Hiroyuki Nakazawa

Ултравиолетовото зрачење може да го редуцира истекувањето на фталати од уредите кои се користат во медицината, а се направени од поливинил хлорид (ПВЦ), според истражувањата направени од група јапонски научници. Научниците во својата работа користеле Фурие-трансформна инфрацрвена спектроскопија (ФТИР) и електронска спектроскопија (ЕС) за да го тестираат својот пристап во подобрувањето на квалитетот на ПВЦ материјалите со користење на ултравиолетова светлина.

Фталатите се естри кои вообичаено се користат како индустриски пластификатори. На пример, ПВЦ се пластифицира со употреба на ди-2-етилхексил фталат (ДЕХФ), а тоа допринесува да се подобри текстурата и флексибилноста на материјалот. Медицинските ПВЦ производи содржат до 40% ДЕХФ кој не е хемиски врзан за ПВЦ и затоа може да истече во уредот во кој се користи. Проблемот со ваквото истекување не е само во потенцијалните проблеми со правилното функционирање на уредите, туку и во тоа што многу фталати се токсични и може да ги намалат репродуктивните и способности на луѓето, но и да го попречат правилниот развој на ембрионот.

Hiroyuki Nakazawa од Hoshi University и неговите соработници од National Institute of Health Sciences, Terumo Corporation во Tokyo, и Nihon Pharmaceutical University сметаат дека од нив предложениот пристап во обработката на ПВЦ значително може да го намали истекувањето на ДЕХФ.

ди-2-етилхексил фталат (ДЕХФ)

Нивната постапка се темели на озрачување на материјалот со ултравиолетова светлина. На ваков начин било забележано за 50% помало истекување на ДЕХФ од ПВЦ материјалите.

Добиените резултати со ФТИР покажуваат дека апсорпционите ленти на ПВЦ материјалите озрачени со ултравиолетова светлина се прошируваат со текот на времето, додека пак, анализите изведени со ЕС покажуваат намалување на количеството на хлор и зголемување на количеството на кислород во материјалот. Со ова се покажува дека површината на оздрачениот материјал се променила и дека на тоа се должи намалувањето на истекувањето на ДЕХФ.

Индустријата за производство на медицински уреди се надева дека ќе пронајде алтернатива за ДЕХФ како пластификатор на ПВЦ со оглед на константниот притисок од движењата за заштита на животната средина кои бараат да се најде алтернатива на самиот ПВЦ материјал. Но, ПВЦ претставува полимер со извонредни карактеристили, па затоа хемичарите работат на изнаоѓање на подобри пластификатори кои би можело да се користат за производство на материјали кои би де користеле во медицината. Тимот на Nakazawa смета дека нивниот едноставен пристап би можел да претставува алтернатива за периодот додека се пронајде подобар плстификатор од ДЕХФ.

 Статии

најчитани
Течна DNA (5819 посети)
Дали е ова молекула? (5818 посети)
Големиот град со многуте светилки (или двата града на убавиот син Дунав) (5817 посети)
Пристигнуваат сончевите батерии (5816 посети)
Будењето на ксенонот (5813 посети)
Иднината е во квантните компјутери (5813 посети)

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

 Хумор

најчитан
Нова органска номенклатура (5823 посети)
За стакларијата во лабораторија (5818 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (5814 посети)
Студентски легенди (5809 посети)
Администрариум (5809 посети)
Основни правила за работа во лабораторија (5807 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net