Exploring Macedonia  National Tourism Portal

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Побезбедни поливинил хлоридни материјали

Hiroyuki Nakazawa

Ултравиолетовото зрачење може да го редуцира истекувањето на фталати од уредите кои се користат во медицината, а се направени од поливинил хлорид (ПВЦ), според истражувањата направени од група јапонски научници. Научниците во својата работа користеле Фурие-трансформна инфрацрвена спектроскопија (ФТИР) и електронска спектроскопија (ЕС) за да го тестираат својот пристап во подобрувањето на квалитетот на ПВЦ материјалите со користење на ултравиолетова светлина.

Фталатите се естри кои вообичаено се користат како индустриски пластификатори. На пример, ПВЦ се пластифицира со употреба на ди-2-етилхексил фталат (ДЕХФ), а тоа допринесува да се подобри текстурата и флексибилноста на материјалот. Медицинските ПВЦ производи содржат до 40% ДЕХФ кој не е хемиски врзан за ПВЦ и затоа може да истече во уредот во кој се користи. Проблемот со ваквото истекување не е само во потенцијалните проблеми со правилното функционирање на уредите, туку и во тоа што многу фталати се токсични и може да ги намалат репродуктивните и способности на луѓето, но и да го попречат правилниот развој на ембрионот.

Hiroyuki Nakazawa од Hoshi University и неговите соработници од National Institute of Health Sciences, Terumo Corporation во Tokyo, и Nihon Pharmaceutical University сметаат дека од нив предложениот пристап во обработката на ПВЦ значително може да го намали истекувањето на ДЕХФ.

ди-2-етилхексил фталат (ДЕХФ)

Нивната постапка се темели на озрачување на материјалот со ултравиолетова светлина. На ваков начин било забележано за 50% помало истекување на ДЕХФ од ПВЦ материјалите.

Добиените резултати со ФТИР покажуваат дека апсорпционите ленти на ПВЦ материјалите озрачени со ултравиолетова светлина се прошируваат со текот на времето, додека пак, анализите изведени со ЕС покажуваат намалување на количеството на хлор и зголемување на количеството на кислород во материјалот. Со ова се покажува дека површината на оздрачениот материјал се променила и дека на тоа се должи намалувањето на истекувањето на ДЕХФ.

Индустријата за производство на медицински уреди се надева дека ќе пронајде алтернатива за ДЕХФ како пластификатор на ПВЦ со оглед на константниот притисок од движењата за заштита на животната средина кои бараат да се најде алтернатива на самиот ПВЦ материјал. Но, ПВЦ претставува полимер со извонредни карактеристили, па затоа хемичарите работат на изнаоѓање на подобри пластификатори кои би можело да се користат за производство на материјали кои би де користеле во медицината. Тимот на Nakazawa смета дека нивниот едноставен пристап би можел да претставува алтернатива за периодот додека се пронајде подобар плстификатор од ДЕХФ.

 Статии

најчитани
Историјата на хемијата на поштенски марки (4867 посети)
Прочистување на дизел моторите со уреа (4851 посети)
Минерали од Македонија на компакт диск (4850 посети)
Приказна за сапунот (4794 посети)
Љубов или хемија? (4788 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (4767 посети)

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Academic Earth (5947 посети)
Збирка материјали за наставата во 21-от век (5936 посети)
Beer's Law (5935 посети)
British Antarctic Survey (5934 посети)
OPEN J-Gate - World's biggest Open Access English Language Journals Portal (5930 посети)
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (5930 посети)

 Хумор

најчитан
Смртта на биретата (4743 посети)
Карикатури (4726 посети)
Словенската и хемиската писменост (4703 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (4696 посети)
Станувајќи алкохол (4695 посети)
Бисери на мудроста (4678 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net