350.org

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Архива на статии објавени на Hemija.net

Текстови објавени во текот на:

2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - Врвни десет


   Статии објавени во текот на 2007 година

  • Антропоцен - планетета Земјата под доминантно човеково влијание - Група геолози неодамна предложи формално да се одбележи нова геолошка епоха - Антропоцен. Се смета дека оваа епоха е започната пред околу 200 години. Овој чекор е соодветен, сметаат авторите, зашто во изминатите два века човековите актовности се главниот двигател на промените во топографијата на Земјата и на нејзината клима.  (4643 посети).
  • Микрохемиски фабрики - Во средината на деведесетите се веруваше дека микрохемијата ќе ја револуционеризира хемиската индустрија, но хемиската индустрија не реагираше како што во почетокот се очекуваше. Поради тоа немаше многу придвижувања во оваа област... до неодамна.  (4634 посети).
  • Кој е кој на Институтот за хемија при ПМФ - Во пресрет на новата академска 2007/08 година, на сите студенти на студиите по хемија и биохемија на Природно-математички факултет во Скопје, Hemija.net има намера поодблизу да ja претстави научната активност на најдобрите од вработените на Институтот за хемија при ПМФ во Скопје.  (4748 посети).
  • Протеини со лошо решени кристални структури - Една детална студија направена врз 14.518 кристални структури преземени од Protein Data Bank покажала изненадувачки резултати - списанијата со висок фактор на влијание (англ. термин: impact factor) почесто публикуваат структури со повеќе грешки во споредба со останатите научни списанија. Истражувањето покажува дека најпогодени се списанијата: Cell, Science, Molecular Cell и Nature.  (4723 посети).
  • Повеќе антиоксиданси во виното - Озонот би можел да се користи како средство за дезинфекција во текот на производство-то на вино. Озонот има 90% од ефикасноста на сулфур диоксидот, но за разлика од сулфир диоксидот третманот на грозјето со озон овозможува формирање на до четири пати повеќе антиоксиданси во споредба со класично третираното грозје.  (4659 посети).
  • Европа ја поддржува соработката за византиското наследство - Најновиот инструмент кој со помош од Европската Унија ќе биде набавен на Институтот за хемија при ПМФ во Скопје, ќе овозможи недеструктивни испитувања на археолошки предмети и ќе ја унапредат соработката во целиот регион, што, според процената на европските оценувачи, е и нивен интерес.  (4752 посети).
  • Силата е во бројноста - Повеќе-валентните интеракции со помал афинитет може да бидат поефикасни во уништувањето на клетките на ракот во споредба со интеракциите со висок афинитет вели професорката по биохемија од Laura L. Kiessling од University of Wisconsin, Madison, САД.  (4634 посети).
  • Како да се фати на дело атлет кој користи инсулин како допинг? - Се верува дека се поголем број на спортисти нелегално користат инсулин за да ги подобрат своите перформанси, но за жал контролата на злоупотребата на инсулинот останува неказната. Неодаман од страна на германски и белгиски научнци направен е тест со кој може да се докаже недозволеното коирстење на инсулин.  (4756 посети).
  • Возилата кои корстат етанол се штетни за здравјето - Поддржувачите за користење на етанол како погонско гориво велат дека тоа е чист извор на енергија кој не е штетен за животната средина. Но, една студија направена на Stanford University вели дека доколку сите возила во САД користат етанол, бројот на респираторни болести, како и смртта предизвикана од нив ќе се зголеми.  (4665 посети).
  • Откривање на тајните од минатото - Хартијата претставува еден од најстарите и највообичаени медиуми за зачувување на информации. громни количества информации за културата и за развојот на човековата цивилизација се сочувани на хатрија. Затоа научниците од Протугалија успеале да развијат недеструктивна аналитичка техника со која може да се идентификуваат потеклото и староста на книги и други докумнети.  (4698 посети).

 Хумор

најчитан
Смртта на биретата (4914 посети)
Карикатури (4873 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (4851 посети)
Словенската и хемиската писменост (4849 посети)
Станувајќи алкохол (4847 посети)
Бисери на мудроста (4823 посети)

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Mineralogy Software (6117 посети)
Nobel Prize in Chemistry Winners (6117 посети)
Indian Institut of Technology, Department of Chemistry (6117 посети)
OPEN J-Gate - World's biggest Open Access English Language Journals Portal (6117 посети)
Polskie towarzystwo chemiczne (6115 посети)
Mathematical Crystallography (6115 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net