350.org

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Архива на статии објавени на Hemija.net

Текстови објавени во текот на:

2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - Врвни десет


   Статии објавени во текот на 2005 година

  • Нано изненадување - Изненадувачкиот механизам според кој наночестичките се формираат во полимерите би можел да им обезбеди на истражувачите нова алатка за контрола на растењето на овие материјали.  (5847 посети).
  • Класификација на јагоди со гасна хроматографија - Група француски научници користејќи ги резултатите добиени со цврстофазна микроекстракција и со гасна хроматографија се обиделе да развијат метода за класификација на седумнаесет различни типови јагоди.  (5865 посети).
  • Побезбедни поливинил хлоридни материјали - Ултравиолето-вото зрачење може да го редуцира истекувањето на фталати од уредите кои се користат во медицината, а се направени од поливинил хлорид, велат резултатите од истражувањата направени од група јапонски научници. Со оглед на токсичноста на фталатите методата која ја предлага оваа група научници изгледа како прифатлива алтернатива.  (5855 посети).
  • Науката во Америка стагнира?! - Во последниве две децении САД се соочуваат со постојано опаѓање на уделот во вкупниот број на објавени научни резултати. За разлика од нив уделите на публикациите од земјите на Европската Унија и Далечниот исток се зголемува, покажуваат последните студии презентирани од Science Watch.  (5851 посети).
  • Едномолекулски транзистори - Канадските и британските научници успеале да конструираат едномолекулски транзистор. Нивниот уред овозможува контрола на електричниот полнеж на сличен начин како и микроскопските силициумови транзистори, но овој пат на атомско ниво. Ова откритие би можело да претставува прв голем чекор кон создавањето на електронски уреди базирани на молекулска електроника.  (5854 посети).
  • На гигантските планети постои суперјонска вода - Хемичарите успеале да создадат услови какви што постојат на гигантските планети на нашиот Сончев систем. Тие покажале дека при вакви услови водата во гигантските планети, како Нептун, може да се однесува доста чудно.  (5852 посети).
  • Крајот на очилата? - Неодамна во САД е развиена техника за формирање на гел во окото под физиолошки услови. Гелот би можел да претставува трајно решение за ослабувањето на видот кое може да ги погоди луѓето од средовечна возраст па натаму, како последица на остарувањето на материјалот од кој се сочинети очните леќи.  (5850 посети).
  • Да се познават природните науки значи да се сакаат - Анализата направена во 40 држави ширум светот ја докажува долго постоечкото тврдење: дека колку повеќе човек ги познава природните науки толку повеќе тој ги поддржува научните истражувања  (5847 посети).
  • Јаглерод субоксид - Јаглерод моноскидот и јаглерод диоксидот се најдобро познатите молекули кои се состојат само од јагледод и куслород, но овие два елемента формираат и други соединенија, како на пример јаглерод субоксидот (C3O2), кој е истовремено и најстабилната молекула од останатите оксиди на јаглеродот.  (5858 посети).

 Хумор

најчитан
Основни правила за работа во лабораторија (5940 посети)
За стакларијата во лабораторија (5926 посети)
Нова органска номенклатура (5921 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (5912 посети)
Студентски легенди (5901 посети)
Смртта на биретата (5900 посети)

 Link.Hemija.net

најнови линкови
Збирка материјали за наставата во 21-от век (2010-05-20)
Academic Earth (2010-05-02)
Institute of Chemical Methodologies (2010-02-21)
Universitе des Sciences et de la Technologie HOUARI BOUMEDIENE (2010-02-21)
Beer's Law (2009-08-03)
British Antarctic Survey (2009-07-12)

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net