Exploring Macedonia National Tourism Portal

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Архива на статии објавени на Hemija.net

Текстови објавени во текот на:

2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - Врвни десет


   Статии објавени во текот на 2004 година

 • Изучување на наслагите на културно-историските споменици - Старите културно-историски споменици страдаат од индустриското загадување пове?е од било кога порано и обично при тоа доаѓа до нивно обезбојување, но не ретко и до структурни оштетувања. Европските научници направиле анализа на црните наслаги од пове?е цркви и манастири од Франција со цел да го определат нивниот точен хемиски состав за да ги исчистат.  (5854 посети).
 • Квантна лабораторија на чип - Современите компјутери ги складираат информациите во битови, кои може да се наоѓаат во состојба вклу-чено и исклу-чено, додека пак, квантните компјутери користеј?и ја предноста на инхерентната неопределеност во квант-ниот свет, со складирање на податоците во кубитови (односно квантни битови) може да бидат во обете состојби истовремено. Теориски ова значи дека тие би требало да бидат во состојба да изведуваат пове?е операции истовремено.  (5858 посети).
 • 100% природен Red Bull - Пред околу една година, креаторите на, познатиот енергетски пијалак натоварен со кофеин, реши да произведе и газиран кола пијалак - Познатото трговско име за потрошувачите ќе значи сигурен успех. Но, дали фразата „100% природен“ потекнува од нешто друго? Властите во Германија сметаат дека го нашле одговорот на ова прашање - тоа е кокаинот. Затоа овој пијалак е забранети за продажба во шест нејзини покраини.  (5864 посети).
 • Силата е во бројот - Повеќевалентните интеракции со помал афинитет може да бидат поефикасни во уништувањето на клетките на ракот во споредба со интеракциите со висок афинитет вели професорката по биохемија од Laura L. Kiessling од University of Wisconsin, Madison, САД.  (5859 посети).
 • Хемиско репрограмирање на клетките - Хемичарите во Калифор-нија пронашле синтетичка молекула која е способна да ги репрограмира возрасните клетки и ги прави помлади. Ако се покаже како веродостојно ова откритие би можело да се користи за регенерирање на ткива оштетени од болести или повреди.  (5857 посети).
 • Како да препознаете нерафинирано маслиново масло - Научниците од Велика Британија и Италија во заедничка соработка со користење на спектрална нефалометрија успеале да развијат оптички систем за едноставно препознавање на фалсификувано нерафинирано малиново масло.   (5863 посети).
 • Хемометријата покажува со прст кон загадувачите на океанот - Во случај на излевање нафта во океаните потребно, за да се преземат правни мерки во однос на предизвикувачите на еколошката катасторфа потребно е да се поседуваат веродостојни методи за пронаоѓање на причинителот. Во однос на ова хемометричарите предлагаат сеопфатна и интегрирана методологија која може да помогне во откривање на причинителот.  (5869 посети).
 • Металните планини на Венера - Ако сметате дека зимите на Земјата се инспиративни, помислете малку на Венера, каде прекривка од тешки метали ја покрива површината и токсични супстанци од оловото паѓаат како снег!  (5949 посети).
 • Уште една тажна никотинска приказна - Злата на тутунот обично се поврзуваат со пушењето, но тој е токсичен дури и без да биде запалена цигара! Работниците кои ги собираат листовите на тутунот може да страдаат од труење со никотон познато како зелена тутунска грозница. Доколку е времето дождливо преку кожата работниците може да внесат околу 54 mg никотин, а тоа одговара на 36 испушени цигари во текот на еден ден.  (5856 посети).
 • Спасување на теракотната армија - Кинеската теракотна армија е можеби најважното археолошко откритие било кога направено. Закопана заедно со кинескиот император Кин Шихуанди, кој умрел во 210 година п.н.е., армијата останала под земја пове?е од два милениуми. Откако војниците беа откопани, нивната оригинална боја почна да избледува. Меѓународен тим научници предводен од Heinz Langhals од Универзитетот во Минхен веројатно го има решението за овој проблем.  (5860 посети).
 • Гасна хроматографија на Марс… и во Чиле - Можноста за пронаѓање на живот на Марс ги ин-тригира науч-ниците и јавноста од 1877 година кога Giovanni Schiaparelli открил дека на површината на оваа планета постојат канали. Проектите на NASA и ESA кои беа лансирани минатата година како една од главните задачи ја имаат потрагата по живот. Во 1976 година мисијата Викинг на NASA за прв пат изведе експерименти за потрага по живот со двете летала кои се спуштија на црвената планета, но тие експери-менти оставија многу двојби.  (5863 посети).
 • Историја на суперпроводливоста - Суперпровод-ниците, материјали што не покажуваат никаков отпор при протекување на струјата низ нив, се едно од последните големи научни откритија. Не само што врвот на суперпроводливоста не е достигнат туку се чини дека и теориите коишто го објаснуваат однесувањето на суперспроводникот постојано се менуваат.   (5867 посети).

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

 Link.Hemija.net

најнови линкови
Збирка материјали за наставата во 21-от век (2010-05-20)
Academic Earth (2010-05-02)
Institute of Chemical Methodologies (2010-02-21)
Universitе des Sciences et de la Technologie HOUARI BOUMEDIENE (2010-02-21)
Beer's Law (2009-08-03)
British Antarctic Survey (2009-07-12)

 Хумор

најчитан
Основни правила за работа во лабораторија (5961 посети)
Нова органска номенклатура (5946 посети)
За стакларијата во лабораторија (5943 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (5932 посети)
Смртта на биретата (5927 посети)
Студентски легенди (5921 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net