Exploring Macedonia  National Tourism Portal

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи


I

јод

Атомски број 53  Моларен волумен/cm3·mol-1 25.62
Атомска маса 126.90447  I-ва јонизациска енергија/kJ·mol-1 1008.400
Електронска конфигурација [Kr] 4d10 5s2 5p5  II-ра јонизациска енергија/kJ·mol-1 1845.9
Tемп. на топење/K 387  III-та јонизациска енергија/kJ·mol-1 3200
Tемп. на вриење/K 457  IV-та јонизациска енергија/kJ·mol-1 4100
Ковалентен радиус/nm 0.133  Енергија на врската I-F/kJ·mol-1 271.5
Јонски радиус/nm 0.216  Енергија на врската I-H/kJ·mol-1 298.407
Електронегативност 2.5  Енергија на врската I-O/kJ·mol-1 230
-1  Енергија на врската I-I/kJ·mol-1 151.088
Ефективен нуклеарен полнеж 7.6  Откриен Bernard Courtois (Франција), во 1811

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H He
2 Li Be B C N O F Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

1                                                                            58

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net