350.org

Линкови на Hemija.net

Македонски дел од
хемискиот
кибер простор

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи
Link.Hemija.net | Додадете стрница | Внесете промена | Cool страници | Врвени десет | Пребарување

  Пребарај 

Напредно пребарување

  Категории 

Универзитети
Хемиски друштва и организации
Владини агенции и лаборатории
 
Аналитичка хемија
Биохемија
Геохемија
Електрохемија
Историја на хемијата
Клиничка и медицинска хемија
Кристалографија
Образование
Општа и неорганска хемија
Органска хемија
Спектроскопија
Теориска хемија
Физичка хемија
Хемија на животна средина
Хемија на материјали
Хемометрија
Хроматографија
 
Безбедност во лабораторија
Токсични хемикалии
 
Конференции
Интернет комуникации
 
Бази на податоци
Периодни системи
Молекули
Биографии
Патенти
Софтвер
Архиви на софтвер
WAP страници
 
Хемиски портали
Хемиски хумор
 
Останати линкови

  Хемија на животна средина

Резултатите од 31 до 40 се прикажани на оваа страница од вкупно 40 најдени.
Сортираj според [Наслов] [Датум] [Посети]

 • Atmospheric Chemistry Glossary - Дефинициите во овој Online речник, се собрани од студентите на Sam Houston State University во текот на 1995 г. на часовите по курсот Науки за животната средина. Поимите може да се прелистуваат според абецеден реослед, покрај секој од поимите ќе нејдете и референци за потеколото на дефинициите.
  (Додадено на 05 декември 2002, 6343 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Airsite - Atmospheric Chemistry on the Web - Целта на оваа страница е да претставува средиште за размена на информации и технолошки достигнувања за истражувањата на полието на хемијата на атомсферата. На оваа страница ќе најдете адреси на истражувачки групи, агенции и спонзори на истражувањата од оваа област.
  (Додадено на 05 декември 2002, 6342 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Pesticide Data Sheets - Податоци за пестици. Податоци за нивната примена, делување и евентуални штетни влијанија врз животната средина и човекто.
  (Додадено на 28 декември 2002, 6340 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Secrets of the Ice - An Antarctic Expedition - Тајните на мразот - Експедиција Антарктик. Антарктикот е место како ниедно друго на светот. 98 % од неговата површина е покриена со мраз. Заробен помеѓу Атланскиот, Индискиот и Тихиот океан на дното на светот представува континент на екстреми: најладен, најветровит и највисок од сите континенти.
  Антарктикот секоја година (во периодот на поларното лето) претставува дом на околу 3000 научници кои ја изучуваат историјата на Замјата и климатските промени користечјќи ги податоците скриени во мразот на оваа природна временска машина.
  (Додадено на 09 февруари 2003, 6341 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Канцеларија за заштита на озонската обвивка - Што претставува озонот? Што е озонска дупка? Информации за хемијата на разложувањто на озонот во стратосверата. Можна употреба на супстанците кои го разградуваат озонот, контролни мерења, законодавство. Програма на Република Македонија за зачувување на озонската обвивка и др. Страницата е само на англиски.
  (Додадено на 19 април 2003, 6339 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Air Quality Archive - Национален архив за квалитетот на воздухот на Велика Британија. Содржи податоци за загаденоста на воздухот во ВБ почнувајќи од 1980. Постои голема листа на хемикалии кои може да се најдат како загадувачи на воздухот низ целата земја. Резултатите може да се download-уваат и, ако тоа ве интересира, може да ги обработувате. Може да барате информации за загаденоста на различни региони користејќи ја интерактивната карта.
  (Додадено на 08 јуни 2003, 6342 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Why is the Ocean Salty? - Зошто е солена водата во океаните? Станицата нуди воведни информации и објансувања за потеклото на соленост на морската вода според сознанијата кои научниците денес ги имаат. Голем број на супстанци присутни во океаните се дадени во табели.
  (Додадено на 11 јуни 2003, 6341 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • European Pollutant Emission Register (EPER) - Европски регистар на загадувачи. Регистарот содржи информации од околу 10.000 средни и големи индустриски капацитети, како и големи фарми за живина и добиткок. Регистарот покрива 50 различни полутанти (хемикалии тешки метали, гасови на кои се должи ефектот на стаклена градина и др.) од сите земји челнки на ЕУ. Податоците во регистарот се бесплатно достапни за сите. Комисијата се надева дека базата на податоци ќе им помогне на граѓаните и невладините организации од Унијата да ги идентификуваат индустриите кои најмногу придонесуваат кон загадувањето на средината во својот двор.
  (Додадено на 08 март 2004, 6339 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Consumers Union Guide to Environmental eco-labels / ecolabels - Водич низ заштитните знаци кои на потрожувачите им укажуваат за извесни постапки и процедури кон производителите се придржуваат во текот на производството за да се зачувува на животната средина. Детален опис на голем број заштитни знаци кои означуваат здрава храна, одржлив развој, храна без генетски модификации и др. Ќе најдете и информации за тоа во колкава мерка се контролита придржувањето кон пропишаните правила на однесување.
  (Додадено на 12 јуни 2005, 6340 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • British Antarctic Survey - British Antarctic Survey (BAS) претставува британска органиизација која се занимава со истражување на животната средина на Антарктикот. BAS претставува дел од Natural Environment Research Council на Велика Британија и е одговорен за британските истражувања на Антарктикот во последните повеќе од 60 години.
  (Додадено на 12 јули 2009, 6341 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   

  4 страници: 1 2 3 4 .   << Претходна страница

  Пребарај во оваа категорија:

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net