350.org

Линкови на Hemija.net

Македонски дел од
хемискиот
кибер простор

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи
Link.Hemija.net | Додадете стрница | Внесете промена | Cool страници | Врвени десет | Пребарување

  Пребарај 

Напредно пребарување

  Категории 

Универзитети
Хемиски друштва и организации
Владини агенции и лаборатории
 
Аналитичка хемија
Биохемија
Геохемија
Електрохемија
Историја на хемијата
Клиничка и медицинска хемија
Кристалографија
Образование
Општа и неорганска хемија
Органска хемија
Спектроскопија
Теориска хемија
Физичка хемија
Хемија на животна средина
Хемија на материјали
Хемометрија
Хроматографија
 
Безбедност во лабораторија
Токсични хемикалии
 
Конференции
Интернет комуникации
 
Бази на податоци
Периодни системи
Молекули
Биографии
Патенти
Софтвер
Архиви на софтвер
WAP страници
 
Хемиски портали
Хемиски хумор
 
Останати линкови

  Хемиски друштва и организации

Резултатите од 1 до 10 се прикажани на оваа страница од вкупно 48 најдени.
Сортираj според [Наслов] [Посети] [Оценки]

 • Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants - Стокхолмска конвенција за отпорни органски полутанти (ООП). Информации за активностите и средбите организирани во рамките на Конвенвенцијата, официјални документи и др. ООП супстанците предизвикуваат извесни форми на рак, дефекти кај новороденчињата, дисфункционален имунолошки и репродуктивен систем, поголема подложност на болести и намалена интелигенција.
  (Додадено на 19 октомври 2008, 6347 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • American Electrophoresis Society - Американско друштво за електрофореза. Формирано е во 1980 за да го помогне и промовира развојот на детекцијата и сепарацијата со електрофореза. Идејата за основање на ова друштво е во размената на искуства помеѓу членовите, како и оранизирање на семинари и обуки чија цел е промоција на овие текхники.
  (Додадено на 04 декември 2007, 6341 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • International Council of Nanotechnology (ICON) - Целите на ова здружение е да се поттикне размената на информации со цел намалување на ризиците по здравјето предизвикани од наноматеријалите и истовремено зголемување на придобивките од нивната употреба. Овие цели се обидуваат да ги постигнат со поддршка на истражувањата за испитување на влијанието на нанометеријалите врз здравјето, средината и општеството, потоа со развојот на стандарди за безбедност при работа со наноструктури и сл.
  (Додадено на 16 октомври 2005, 6340 посети)
  Оценка: 1/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Bureau International des Poids et Mesures - Меѓународно биро за тегови и мерки. На оваа страница ќе најдете информации за организационата поставеност, за структурата на комитетите кои управуваат со бирото, потоа за конвенциите со кои се дефинирани осносвите величини врз кои се темели Меѓународниот систем на единици (Système international d'unités). Страницата содржи брошури со информации, како и научни информации од областа на метрологијата (на француски и на англиски јазик), бази на податоци и др.
  (Додадено на 15 октомври 2005, 6339 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • American Chemistry Council - Американскиот хемиски совет ги претставува водечките компании од хемиската индустрија. Членовите на советот се обудуваат применувајќи ја хемијата и истражувањата поврзани со неа да понудат иновативни производи кои го подобруваат здравјето и квалитетот на животот.
  (Додадено на 17 октомври 2004, 6343 посети)
  Оценка: 1/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Асоцијација за техничка култура на Македонија - Асоцијација за техничка култура на Македонија или подобро позната како Народна техника. Страницата е скоро целата на англиски јазик.
  (Додадено на 28 јуни 2004, 6344 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Materials Research Society - Претставува непрофитна организација која ги здружува научниците, инженерите и истражувачите од индустријата, владините агенции, академските и развојни лаборатории за да ги разменуваат своите информации на полето на изтражување и развој на нови материјали од значење за развојот на технологијата.
  (Додадено на 11 јануари 2004, 6341 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • African Association of Pure and Applied Chemistry - Африканско здружение за чиста и применета хемија. Поседува база на податоци со оддели за хемија на универзитети и во индустрија од цела Африка.
  (Додадено на 23 септември 2003, 6341 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe - Регионален Центар за животна редина за Централна и Источна Европа. Центарот претставува невладина и непрофитна организација чија цел е да помага во решавањето на проблеми од областа на животната средина со кои се соочуваат цемјите од централна и источна Европа. Своите цели Центарот ги исполнува развивајќи ја соработката межи невладините и владините организации од регионот.
  (Додадено на 25 мај 2003, 6340 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • American Society for Biochemistry and Molecular Biology - Американско здружение за биохемија и молекуларна биологија. Има задача да го промовира изучувањето на молекулската природа на процесите во живите организми.
  (Додадено на 17 мај 2003, 6340 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   

  5 страници: 1 2 3 4 5 .   Следна страница >>

  Пребарај во оваа категорија:

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net