Wikipedia

Линкови на Hemija.net

Македонски дел од
хемискиот
кибер простор

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи
Link.Hemija.net | Додадете стрница | Внесете промена | Cool страници | Врвени десет | Пребарување

  Пребарај 

Напредно пребарување

  Категории 

Универзитети
Хемиски друштва и организации
Владини агенции и лаборатории
 
Аналитичка хемија
Биохемија
Геохемија
Електрохемија
Историја на хемијата
Клиничка и медицинска хемија
Кристалографија
Образование
Општа и неорганска хемија
Органска хемија
Спектроскопија
Теориска хемија
Физичка хемија
Хемија на животна средина
Хемија на материјали
Хемометрија
Хроматографија
 
Безбедност во лабораторија
Токсични хемикалии
 
Конференции
Интернет комуникации
 
Бази на податоци
Периодни системи
Молекули
Биографии
Патенти
Софтвер
Архиви на софтвер
WAP страници
 
Хемиски портали
Хемиски хумор
 
Останати линкови

  Софтвер

Резултатите од 1 до 10 се прикажани на оваа страница од вкупно 38 најдени.
Сортираj според [Наслов] [Посети] [Оценки]

 • The OpenScience Project - Овој проект претставува обид за развој и публикување на слободен софтвер. Инициран е од група научници, математичари и инженери кои се обидуваат да развијат работна средина во која науката би можела да биде практикувана од секого. На страницата се наоѓа голема и добро организирана колекција од линкови до страници на кои може да најдете софтвер за различни области од науката.
  (Додадено на 14 август 2007, 6255 посети)
  Оценка: 10/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • VLECalc - VLECalc претставува алат за хемичари, хемиски инженери и технолози кои работат на процеси во кои се користа органски растворувачи. VLECalc може да ги процени парните притисоци и температурита на смеси од органси растворувачи и др.
  (Додадено на 16 септември 2005, 6255 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • CHEMIX - Software for Chemistry Learning - Софтвер за учење хемија. Софтверскиот пакет содржи програми за пресметка на молекулски маси, периоден систем, термохемија, производ на растворливост, електрохемија, спектроскопија, гасни закони, речник, фазни дијаграми и др. Големината на датотеката изнесува 1,3 MB.
  (Додадено на 17 април 2004, 6256 посети)
  Оценка: 9/10 од 2 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • 13C-NMR-Shift Prediction and Databases (for Windows) - Бесплатен софтвер за предвицување на 13С-НМР поместувања за ациклични и циклични органски молелкули. Програмата содржи и табеларни податоци за 13С поместувања преземени од литературата, емпириски формули за пресметување на поместувањата, приказ и споредба на спектри. Програмата овозможува додавање на нови и промена на постојните податоци сместени во базата на податоци. Базата на податоци содржи и околу 700 НМР спектри. Творец на програмата е Prof. Dr. Helmut Hönig од Техничкиот универзитет во Грац, Австрија.
  (Додадено на 30 ноември 2003, 6255 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • MOLGEN - Главната намена на програмата Molgen е пресметување на бројот на изомери врз основа на зададена хемиска формула. Програмата се состои од три дела: Molgen - пресметување на бројот на изомери, MOLED - за дизајнирање на влезните податоци и Molview - модул за пресентирање на 3Д структурите кој користи поедноставена верзија на ММ2 пресметки.
  (Додадено на 21 август 2003, 6255 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Point Group Tutorial - Software for Chemical Education - Претставува бесплатен софтвер развиен со финансиска помош од National Science Foundation (NSF) со кои студентите ќе може да ги иучуваат точковните групи и елементите на симетрија кај молекулите. Софтверот е достапен за PC и Mac.
  (Додадено на 13 јуни 2003, 6255 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Chemistry Education - Java applets - На оваа страница ќе најдете Java аплети кои ќе ви обозможат следење на некои научни принципи на ист начин на кои тоа го прават научниците професионалци. Единствената разлика е што овие системи се модели симулирани на компјутер, но моделите се доста реалистични.
  (Додадено на 24 мај 2003, 6255 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • CoosmoPlayer VRML client - CoosmoPlayer е бесплатен plug-in за Microsoft Internet Explorer и за Netscape Navigator. Може да го употребувате „влез“ во вистуелните светови VRML (Virtual Reality Modeling Language). Може да се користи за визуализација на на молекули
  (Додадено на 12 април 2003, 6256 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • VRML Creator for Chemical Structures - Online сервис за генерирање на VRML сцени од 2D и 3D датотеки. Поддржува повеќе од 40 формати. Содржи и едитор за структурните податоци. Автоматски ги генерира 3D координатите доколку не се содржани во влезните структури.
  (Додадено на 12 април 2003, 6256 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • CompuChem - Software Chemie - CompuChem е фирма специјализирана за производство на софтвер за хемија. Помеѓу останатото на страницата ќе најдете софтвер за цртање хемиски формули, за молекулско моделирање, за цртање на хемиски апаратури, за составување на електрохемиски елементи, мултимедијален софтвер и ср. Демо верзиите на софтверот се јавно достапни.
  (Додадено на 05 април 2003, 6256 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   

  4 страници: 1 2 3 4 .   Следна страница >>

  Пребарај во оваа категорија:

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net