Exploring Macedonia National Tourism Portal

Линкови на Hemija.net

Македонски дел од
хемискиот
кибер простор

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи
Link.Hemija.net | Додадете стрница | Внесете промена | Cool страници | Врвени десет | Пребарување

  Пребарај 

Напредно пребарување

  Категории 

Универзитети
Хемиски друштва и организации
Владини агенции и лаборатории
 
Аналитичка хемија
Биохемија
Геохемија
Електрохемија
Историја на хемијата
Клиничка и медицинска хемија
Кристалографија
Образование
Општа и неорганска хемија
Органска хемија
Спектроскопија
Теориска хемија
Физичка хемија
Хемија на животна средина
Хемија на материјали
Хемометрија
Хроматографија
 
Безбедност во лабораторија
Токсични хемикалии
 
Конференции
Интернет комуникации
 
Бази на податоци
Периодни системи
Молекули
Биографии
Патенти
Софтвер
Архиви на софтвер
WAP страници
 
Хемиски портали
Хемиски хумор
 
Останати линкови

  Органска хемија

Резултатите од 1 до 10 се прикажани на оваа страница од вкупно 46 најдени.
Сортираj според [Наслов] [Датум] [Посети]

 • Exploring Organic Chemistry - Онлине материјали за органска хемија. Алкани, алкени, ароматски соединенија, стереохемија, алкохоли, естри и др.
  (Додадено на 16 мај 2001, 6340 посети)
  Оценка: 10/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Organic Chemistry Help - Одличен сајт со едукативни сорджини од органската хемија! Механизми, тестови за вежбање, помош, корисни линкови прашања и уште многу други информации.
  (Додадено на 19 јули 2001, 6340 посети)
  Оценка: 10/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Advanced Organic Chemistry - Measurement Of Substituent Effects - Напредна органска хемија - Мерење на ефектот на супституентите. Слајдови за начинот и степенот до кој различни супституенти ја модифицираат молекулата, брзината на реакцијата. Слајдовите содржат: поларен ефект кај ароматски системи, Хаметова равенка, хидролиза на арил естри во сулфурна киселина и др.
  (Додадено на 04 јануари 2004, 6342 посети)
  Оценка: 10/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Chemistry of Cleaning - Хемијата на чистењето. Страницата претставува вовед во хемиските процеси кои се случуваат во текот на чистењето. Страницата започнува со дускусија за pH скалата и за концентрацијата на H+ и OH- јоните. Следуваат поглавја за растворувачи, површинско активни супстанци, агенси за навлажнување, сапунификатори и пенители.
  (Додадено на 08 јуни 2003, 6340 посети)
  Оценка: 8.5/10 од 2 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Addition Reactions of Aldehydes and Ketones - Реакции на адиција на алдехиди и кетони. Овде може да најдете информации за повеќе теакции на адиција на C=O врската кај алдехиди и кетони.
  (Додадено на 16 мај 2001, 6342 посети)
  Оценка: 8/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • ChemPen classic organic reactions - Извор на повеќе од 400 именувани хемиски рекации.
  (Додадено на 16 мај 2001, 6342 посети)
  Оценка: 8/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • The Organometallic HyperTextBook - Хипертекст книга за органометалици. Сајтот е наменет за студенти кои навлегуваат во тајните а органометалната хемија. University of Kentucky.
  (Додадено на 16 мај 2001, 6341 посети)
  Оценка: 8/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Free Organic Chemistry Exercises and Other Downloads - Вежби од органска хемија. Обезбедени од фирмата Galchimia која е специјализирана за органска хемијаа. На страницата ќе најдете околу 120 експерименти и 60 синтетски проблеми, наменети на студенти на додипломски и постдипломски студии. Са секој пример на корисникот му се нудат реакции, а тој треба да опише механизнот и патот на реакцијата. Решенијата на проблемите се исто така достапни. Примерите и решенијата се во PFD формат.
  (Додадено на 08 август 2004, 6342 посети)
  Оценка: 8/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Advanced Organic Chemistry Practice Multiple Choice Questions - Тестови по органска хемија со повеќе избори. Тестовите се поделени во повеќе категории според содржината на прашањата: корелации структура реактивност, спектроскопија, нуклеофина супституција, електрофилна супституција, електрофилна адиција, нуклеофилна адиција, преуредување на молекулата, фотохемија и др.
  (Додадено на 04 јануари 2004, 6340 посети)
  Оценка: 4.66/10 од 3 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Organic Chemistry - Вовед во органската хемија. Дел од CHEMystery. Интерактивни текстови са средношколско ниво.
  (Додадено на 16 мај 2001, 6339 посети)
  Оценка: 1/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   

  5 страници: 1 2 3 4 5 .   Следна страница >>

  Пребарај во оваа категорија:

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net