Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Линкови на Hemija.net

Македонски дел од
хемискиот
кибер простор

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи
Link.Hemija.net | Додадете стрница | Внесете промена | Cool страници | Врвени десет | Пребарување

  Пребарај 

Напредно пребарување

  Категории 

Универзитети
Хемиски друштва и организации
Владини агенции и лаборатории
 
Аналитичка хемија
Биохемија
Геохемија
Електрохемија
Историја на хемијата
Клиничка и медицинска хемија
Кристалографија
Образование
Општа и неорганска хемија
Органска хемија
Спектроскопија
Теориска хемија
Физичка хемија
Хемија на животна средина
Хемија на материјали
Хемометрија
Хроматографија
 
Безбедност во лабораторија
Токсични хемикалии
 
Конференции
Интернет комуникации
 
Бази на податоци
Периодни системи
Молекули
Биографии
Патенти
Софтвер
Архиви на софтвер
WAP страници
 
Хемиски портали
Хемиски хумор
 
Останати линкови

  Кристалографија

Резултатите од 1 до 10 се прикажани на оваа страница од вкупно 24 најдени.
Сортираj според [Датум] [Посети] [Оценки]

 • ALB Cristallography - Француска страница посветена на кристалографија. Бази на податоци, линкови, конференции, едукативни содржини и др. Јазик: англиски и француски.
  (Додадено на 28 јуни 2001, 6261 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Basic Crystallography Diagrams - Елементите на симатрија кај кристалите.
  (Додадено на 23 јули 2001, 6264 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Bonding, Crystallography and Crystal Defects - Страницата е подготвена за да им позлужи на студентите на UC Berkeley, Department of Materials Science and Mineral Engineering, во подготовката на курсот по хемиски врски, кристални структури и кристалографија. Белешките во PDF формат содржат информации за хемиски врски во цврсти супстанци, класификација на металите, полупроводници, кристални системи, дефекти и врски на различните својства со физичките и механички својства на материјалите.
  (Додадено на 09 јуни 2003, 6271 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Bragg`s Law and Diffraction - How Waves Reveal the Atomic Structure of Crystals - Брегов закон и негова дефиниција - Како брановите ја откриваат атомската структута на кристалите. Страницата содржи информации за дифракција на Рендгенски зраци и за нивната употреба во определување на кристалната структура. Информации за начинот на кој Рендгенските зраци настануваат и како со користење на Бреговиот закон се доаѓа до кристалната структура. Страницата има и Java аплети со кои процесите на расејување на се опишуваат.
  (Додадено на 09 јуни 2003, 6259 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Cambridge Crystallographic Data Centre - Центаp за кристалографски податоци во Cambridge.
  (Додадено на 07 мај 2001, 6265 посети)
  Оценка: 8/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Chemical Crystallography Laboratory in Oxford - Хемиска кристалографија на универзитетот во Oxford. Податоци за центарот, истражувања, линкови, совтвер, контакт информации и др.
  (Додадено на 25 април 2002, 6269 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Craig`s Crystallography Diagrams - Кристалографски дијаграми. Страницата содржи 13 дијаграми кои ги илустрираат основните кристалографски системи и закони. Дијаграмите содржат: дводимензионало хексагонално пакување, тридимензионално хексагонално пакување, тридимензионално кубично пакување, примери за милероци индекси, центрирање кај орторомбични кристални решетки, центар на инверзија, елементи на симетрија на бензен, Брегов закон, реципрочен простор и др.
  (Додадено на 10 јуни 2003, 6258 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Crystal Data Identification File (CDIF) - Претставува online сервис развиен од NIST (National Institute of Standards and Technology). Содржи податоци за над 200.000 органски, неоргански и метални структури. За секоја супстанца ќе најдете информации за димензии на елементарната ќелија, тип на кристална решетка, назив, формула како и референци за изворите на информациите.
  (Додадено на 10 јуни 2003, 6258 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Crystallisation of Proteins - Кус и крактичен опис на карактеристиките и подготовката на протеински кристали на University of Reading, Department of Food Science and Technology.
  (Додадено на 09 јуни 2003, 6265 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Crystallography - Сервисот обезбедува online пристап до голем број бази на податоци,бесплатно достапни на наставен кадар од универзитетите во ВБ. Достапни се: Cambridge Structural Database, голем број на мали органски и органометални кристални структури, структури на неоргански кристали, кристалографски податоци за метали и др.
  (Додадено на 11 јуни 2003, 6263 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   

  3 страници: 1 2 3 .   Следна страница >>

  Пребарај во оваа категорија:

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net