Exploring Macedonia National Tourism Portal

Линкови на Hemija.net

Македонски дел од
хемискиот
кибер простор

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи
Link.Hemija.net | Додадете стрница | Внесете промена | Cool страници | Врвени десет | Пребарување

  Пребарај 

Напредно пребарување

  Категории 

Универзитети
Хемиски друштва и организации
Владини агенции и лаборатории
 
Аналитичка хемија
Биохемија
Геохемија
Електрохемија
Историја на хемијата
Клиничка и медицинска хемија
Кристалографија
Образование
Општа и неорганска хемија
Органска хемија
Спектроскопија
Теориска хемија
Физичка хемија
Хемија на животна средина
Хемија на материјали
Хемометрија
Хроматографија
 
Безбедност во лабораторија
Токсични хемикалии
 
Конференции
Интернет комуникации
 
Бази на податоци
Периодни системи
Молекули
Биографии
Патенти
Софтвер
Архиви на софтвер
WAP страници
 
Хемиски портали
Хемиски хумор
 
Останати линкови

  Бази на податоци

Резултатите од 31 до 40 се прикажани на оваа страница од вкупно 52 најдени.
Сортираj според [Датум] [Посети] [Оценки]

 • NIST Chemistry WebBook - Овозможува пристап стандардни референтни податоци. NIST Chemistry WebBook содржи: Термодинамички податоци за над 7000 органски и мали неоргански супстанци (енталпија на формирање, енталпија на согорување, топлински капацитет, ентропи и др.), термохемиски податоци (енталпии на реакции и др.), повеќе од 16.000 инфрацрвени спектри на супстанци, масени спектри на повеќе од 15.000 соединенија, UV/Vis спектри на околу 4500 супстанци, јонизациски енергии за повеќе од 16.000 супстанци, термофизички својства на 34 фулиди и др.
  (Додадено на 09 август 2003, 6339 посети)
  Оценка: 10/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • NIST Physical Reference Data - Физички податоци со изворни библиографски податоци. физички константи, атимски и молекулски спектроскопски податоци, јонизациони податоци и др.
  (Додадено на 07 мај 2001, 6340 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • OPEN J-Gate - World's biggest Open Access English Language Journals Portal - Оваа страница претставува електронски прозорец кон светот на научните списанија кои на јавноста и се бесплатно достапни. Open J-Gate започна да функционира во 2006 г. и претставува обид на Informatics (India) Ltd. да ја помогне Open Access Initiative (ОAI). Со Open J-Gate добивате интегриран пристап до над 4375 списанија и до неколку милиони статии со научни резултати.
  (Додадено на 27 март 2008, 6342 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Organic Compounds Database - Оваа база на податоци содржи 2483 супстанци, oвозможeno e пребарување според хемиска форумла, според температури на топење и вриење, според назив на супстанците, според функционални групи, карактеристични пликови и ленти во масените и UV спектри.
  (Додадено на 16 јуни 2002, 6339 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Photochemisty/Photobiology Database - Бесплатна база на податоци која обезбедува пристап до литература во врска со фотохемија, фотобиологија и сродните полиња. Базата обезбедува пристап до податоци од 1996 г. па до денес.
  (Додадено на 21 јуни 2001, 6339 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Protein Information Resource - PIR - PIR е востановен во 1984 г. од National Biomedical Research Foundation како колекција на информации кои треба да им помогнат на истражувачите во идентификација и интерпретација на податоци добиени од секвенционирање на протеините. Базата на податоци е востанувена од групата на Margaret O. Dayhoff.
  (Додадено на 18 август 2006, 6339 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • PubChem - PubChem обезбедува информации за хемиски структури и референци до други извори на информации обработувани од други бази на податоци на американската National Library of Medicine. PubChem е фокусирана на собирање на информации за мали органски молекули кои може да најдат примена во процесот на развој на нови лекови и во други биомедицински истражувања. PubChem содржи податоци за околу 850000 супстанци
  (Додадено на 03 мај 2005, 6339 посети)
  Оценка: 10/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • QCLDB - Quantum Chemistry Literature DataBase - QCLIB e база на податоци за ab initio резултати публикувани во најголемите списанија за хемија и физика од 1978 горина до денес. Базата содржи: автори, списание, волумен, страница, година, формули, методи за пресметување, базисен сет, физички својс
  (Додадено на 12 мај 2001, 6339 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • RESID Database - База на податоци за модификации на протеини. Претставува колекција структури и податоци за модификации на протеини вклучувајќи амоно-терминални, карбоксил-терминални како и поголем број други модификации.
  Базата е хостирана на Европскиот институт за биоинформатика.
  (Додадено на 18 август 2006, 6339 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • RIO-DB - Research Information Database - Представува мултимедијална база на податоци во врска со истражувањата кои се водат на National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (Јапонија). Содржи информации за повеќе природни и применливи науки (меѓу нив и хемијата).
  (Додадено на 03 февруари 2003, 6339 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   

  6 страници: 1 2 3 4 5 6 .   << Претходна страница - Следна страница >>

  Пребарај во оваа категорија:

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net