350.org

Линкови на Hemija.net

Македонски дел од
хемискиот
кибер простор

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи
Link.Hemija.net | Додадете стрница | Внесете промена | Cool страници | Врвени десет | Пребарување

  Пребарај 

Напредно пребарување

  Категории 

Универзитети
Хемиски друштва и организации
Владини агенции и лаборатории
 
Аналитичка хемија
Биохемија
Геохемија
Електрохемија
Историја на хемијата
Клиничка и медицинска хемија
Кристалографија
Образование
Општа и неорганска хемија
Органска хемија
Спектроскопија
Теориска хемија
Физичка хемија
Хемија на животна средина
Хемија на материјали
Хемометрија
Хроматографија
 
Безбедност во лабораторија
Токсични хемикалии
 
Конференции
Интернет комуникации
 
Бази на податоци
Периодни системи
Молекули
Биографии
Патенти
Софтвер
Архиви на софтвер
WAP страници
 
Хемиски портали
Хемиски хумор
 
Останати линкови

  Бази на податоци

Резултатите од 1 до 10 се прикажани на оваа страница од вкупно 52 најдени.
Сортираj според [Датум] [Посети] [Оценки]

 • 3 Dee - Database of Protein Domain Definition - Голем број на структури на протеини во Brookhaven Protein Databank (PDB)
  (Додадено на 09 мај 2001, 6263 посети)
  Оценка: 5.5/10 од 2 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • 3D - Structure Database of Chemicals - База на поратоци на преку 400 3D структури. Може да листати по абецеден редослед или според назив на супстанца. Заедно со структурите ги добивате и IUPAC називите како и молакулски маси.
  (Додадено на 09 мај 2001, 6267 посети)
  Оценка: 7.5/10 од 2 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Abkürzungen chemischer Verbindungen / Abbreviations of Chemical Compounds - Кратенки на хемиски супстанци. База на податоци со кратенки на голем број хемиски супстанци, со едноставен инферфејс. Ја внесувате кратенката и како резултати го добивате полниот назив на супстанцата.
  (Додадено на 17 мај 2003, 6259 посети)
  Оценка: 10/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Acronym Search - База на податоци со кратенки на Indiana University Bloomington Science Libraries. Ви овозможува брз и едноставен пистап до скори сите хемиски кратенки во англискиот јазик.
  (Додадено на 25 април 2005, 6260 посети)
  Оценка: 5/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Acronyms, Symbols and Abbreviations - Акроними, симболи и кратенки. Wiley's Acronyms database е можеби најдобрата база од овој вид на интернет. Тука, помеѓу другото, може да најдете и кратенки за голем број 'егзотични' научни и технички поими.
  (Додадено на 24 мај 2003, 6264 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Biocatalysis/Biodegradation Database - Оваа база на податоци содржи податоци за микробни биокаталитички реакции и начини на кои се одвива биодеградацијата на различни примарни ксенобиотички хемиски супстанци. Целта на UM-BBD (University of Minnesota - Biocatalysis/Biodegradation Database) е да обезбеди информации за микробно катализираните ензимски реакции кои се од важност за биотехнологијата.
  (Додадено на 22 октомври 2002, 6262 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Biological Macromolecule Crystallization Database - Содржи литературни податоци за услови под кои кристализираат голем број на протеини, протеин:протеин комплекси, нуклеински киселини, нуклеинска киселина : нуклеинска киселина комплекси, вируси и др.
  (Додадено на 10 април 2002, 6260 посети)
  Оценка: 1/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • ChemFinder - Во оваа база се системстски се собираат и индексираат хемиски информации од WWW. Може да ги најдете основните хемиски податоци за соедниненијата, заедно со линкови кои водат до повеќе информации. Може да се пребарува според име, формула, CAS reg. numbеr
  (Додадено на 07 мај 2001, 6259 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Chemie.DE Databases - Голема збирка на бази на податоци за хемија и биологија.
  (Додадено на 09 мај 2001, 6261 посети)
  Оценка: 7/10 од 3 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Chemistry World Wide Web Applications - Голема и постојано растечка збирка на едукативни хемиски материјали.
  (Додадено на 21 мај 2001, 6261 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   

  6 страници: 1 2 3 4 5 6 .   Следна страница >>

  Пребарај во оваа категорија:

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net