350.org

Линкови на Hemija.net

Македонски дел од
хемискиот
кибер простор

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи
Link.Hemija.net | Додадете стрница | Внесете промена | Cool страници | Врвени десет | Пребарување

  Пребарај 

Напредно пребарување

  Категории 

Универзитети
Хемиски друштва и организации
Владини агенции и лаборатории
 
Аналитичка хемија
Биохемија
Геохемија
Електрохемија
Историја на хемијата
Клиничка и медицинска хемија
Кристалографија
Образование
Општа и неорганска хемија
Органска хемија
Спектроскопија
Теориска хемија
Физичка хемија
Хемија на животна средина
Хемија на материјали
Хемометрија
Хроматографија
 
Безбедност во лабораторија
Токсични хемикалии
 
Конференции
Интернет комуникации
 
Бази на податоци
Периодни системи
Молекули
Биографии
Патенти
Софтвер
Архиви на софтвер
WAP страници
 
Хемиски портали
Хемиски хумор
 
Останати линкови

  Аналитичка хемија

Резултатите од 1 до 10 се прикажани на оваа страница од вкупно 22 најдени.
Сортираj според [Наслов] [Посети] [Оценки]

 • Interactive Computer Models for Analytical Chemistry Instruction - Интерактивни компјутерски модели за аналитичка хемија. На оваа страница ќе најдете симулации и модели за често користени инструментални аналитички техники. Страницата ги покрива следните области: инструменти во спектроскопијата и методологија, молекулска спектрометрија, атомска спектрофотометрија, како и класични и електрохемиски методи за анализа. Моделите може да бидат преземени преку интернет. Страницата е креирана од Tom O'Haver од Department of Chemistry and Biochemistry, University of Maryland во College Park.
  (Додадено на 12 март 2006, 6201 посети)
  Оценка: 1/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Chemistry and Crime: From Sherlock Holmes to Modern Forensic Science - Хемија и криминал - Од Шерлок Холмс до модерни истражувања на местото на злосторот. Оваа страница е направена како поддршка за предавањата на проф. Lawrence J Kaplan од Williams College, Williamstown, САД, за неговите предавања на тема Хемија и криминал.
  (Додадено на 12 март 2006, 6208 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Principles of Instrumental Analysis - Основи на инструменталната анализа. Предавања по курсот Инструментална анализа на West Virginia University од Harry Finklea. Курсот содржи информации за голем број спектрофотометриски методи, за електроаналитички методи, за хроматографија и др. методи за раздвојување и сл. На страницата ќе најдете и домашни задачи, прегледи и испити по поредметот.
  (Додадено на 08 декември 2003, 6204 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • PKa of Common acids and pKb of Common Bases - pKa вредности на киселини и pKb на бази кои вообичаено се користат за пригодвување на пуфери.
  (Додадено на 22 јуни 2003, 6202 посети)
  Оценка: 2/10 од 1 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • CHE 315 - Instrumental Analysis - Инструмантална анализа. Страницата содржи: испитни прашања, белешки, проблеми, тестови, детален лабораториски прирачник (во PDF формат) за курс по инструментална анализа. Курсот вклучува pH, јонселективни електроди, гасна хроматографија-масена спектрометрија, анализа на гасови, ефект на мобилна фаза во течна хроматографија.
  (Додадено на 22 февруари 2003, 6206 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Technical Articles - Тенхнички извештаи за голем број анализа на голем број различни супстанци, како и за методи за анализа.
  (Додадено на 29 декември 2002, 6202 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Pesticide Analytical Manual, Volume I (PAM) - Прирачник за анализа на пестициди на U. S. Food and Drug Administration. PDF датотеки. Книгата е поделена во шест поглавја (Општи постапки, Класификација на методите, Гасно-течна хроматографија, Високо ефикасна течна хроматоградија...)
  (Додадено на 28 декември 2002, 6199 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • Instrumental Techniques for Analitical Chemistry - Бесплатно достапни поглавја од книгата Instrumental Techniques for Analitical Chemistry. Вовед, Инфрацрвена спектроскопија, молекулска флуоресцентна и фосфоресцентна спектроскопија, гасна хроматографија и масена спектрометрија, волтаметриски техники, определување на молекулска маса и др.
  (Додадено на 28 декември 2002, 6204 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • The Analytical Chemistry Springboard - Почетна точка за пребарувањето на делот на Интернет посветен на аналитичката хемија. Детална листа на линкови за аналитичка хемија.
  (Додадено на 01 октомври 2001, 6217 посети)
  Оценка: 4/10 од 5 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   
 • ANL Microscopy and Microanalysis WWW Server - WWW сервер за микроскопија и микроанализа. Серверот обезбедува пристап до најсовремени порграми во рамките на ANL Materials Science Division за микроскопија и микроанализа.
  (Додадено на 04 септември 2001, 6206 посети)
  Оценка: 0/10 од 0 глас(ови). [Оценете го сајтот]
   

  3 страници: 1 2 3 .   Следна страница >>

  Пребарај во оваа категорија:

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net