Exploring Macedonia  National Tourism Portal

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Станувајќи алкохол

Тажна приказна за добриот кислород кој станал лош

Улогите ги толкуваат: Примарен јаглерод (Прим) кој има четири заеднички електрони со терицијарен јаглерод (Терц) и формираат 2-метилпропен. Водород (Вод) поврзан со кислород (Кис) - обата се дел од молекула вода. Молекула од сулфурна киселина (Скис) се наоѓа во близина. Друг атом кислород (Кис2) кој претставува дел од друга молекула има улога во последниот дел од реакцијата.

Вод: (вика) Ми се смачи да бидам дел од молекула вода. Сакам да бидам дел од нешто поголемо, подобро и поважно (истовремено погледнува кон 2-метилпропен) ...како онаа молакула таму!
Терц: (му се обраќа на Прим) Еве една од оние молекули вода. Тие никогаш не знаат што сакаат да бидат... кислеина или база.
Вод: (срамежливо) Дали сакаш да ги поделиш своите електрони со мене?
Прим: ти всушност убаво изгледаш, но... знаеш...
Терц: Ние може туку-така да дозволиме било кој да не протонира. Не го сваќај ова лично.
Вод: Зошто? Па што ми фали мене?
Прим: Па... не би сакале да те навредиме, но...би сакале маклу поубаво да го видаиме твоето јадро и само толку. Некои други се многу по кисели од тебе! Вод: Оооо... (се чуди)
Кис: Види, види... (се загледува во сулфурната киселина) Дали би сакала да ми натовариш некој од твојте протони (страствено и се обракја на Сулфурната киселина).
Вод: Опа!
Кис: Дај ми го тој протон! Го сакам!
Сулф: Секако, нема проблем. (Сулфорната киселина го пружа својот Протон кон Кислородот)
Кис: Види ме! Сега ги имам три! Јас сум хидрониум јон. Чекај сега малку да го види ова некоја друга молекула вода.
(Вод претрпува промени додека Кис се протонира. Тој престанува да биде срамежлив и повлечен атом и постанува агресивен врско-уништувачки електрофил.)
Вод: Каде е сега оној 2-метилпропен да го видам! (ја бара органската молекула)
Терц: Луѓе видете! Ајде да го земеме она јадро! Протонирај ме бејби!
Прим: Не, не! Протонирај ме мене, а не него! (извикува луто кон Терц:) Нели е така! И Јас не можам да бидам карбокатјон (Прим пружа еден електронски пар кон Вод кој истовремено се ослободува од Кис.)
Кис: Хм... тоа е секогаш проблем со водородите. Многу се нестабилни.
Терц: Ох, не„ Е баш мразам да бидам карбокатјон! (му се обраќа на Кис:) Еј! Ти во молекулата вода! Не си заминувај! ми требаат твојте електрони. (Терц грабнува еден електронски пар од Кис.)
Кис: Еј! Јас не го сакам тоа. Вака веќе не можам да се справувам со мојте два водорода! Моето јадро е... разголено (Кис ги прегрнува електроните од врската поблузу до неговото јадро.)
Кис2: Добро, ако ти не можеш да се справиш со двоите два водорода. Знам некој што може. Јас! (Кис2 грабнува еден од водородите на Кис и смеејќи се бега.)
Кис: Ох, не! Дали зфаќаш што станавме сега? Сега сме алкохол! Не сакам да бидам дел од алкохол! моите родители не ме воспитуваа за да станам алкохол!
Терц: Добро, тогаш зошто се поврза со мене?
Кис: Не знаев во што влегвам се додена не стана предоцна! Едно време бев дел од молекула озон во горниот слој на атмосферата. Како можеше да паднам толку ниско за токлку кусо време? (Молекулите си заминуваат полека ја напуштаат сцената додека кислородот жали за својата судбина.) Кога само би можела мајка ми да ме види сега како ги делам мојте хибридизирани орбитали со овие расипан јаглерод. Колку може да бидеш дегенериран во животот...

 Хумор

најчитан
Основни правила за работа во лабораторија (5643 посети)
Администрариум (5634 посети)
Бисери на мудроста (5634 посети)
Студентски легенди (5633 посети)
Карикатури (5632 посети)
Смртта на биретата (5631 посети)

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Indian Institut of Technology, Department of Chemistry (6435 посети)
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (6427 посети)
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (6422 посети)
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (6413 посети)
Збирка материјали за наставата во 21-от век (6396 посети)
Beer's Law (6394 посети)

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net