Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Нова органска номенклатура

cis-терна

meta-l

trans-атлантик meta-физика

trans-порт

para-зит

в-етер т-орт(o)-а
 Б-етер  meta-фора

 Хумор

најчитан
Смртта на биретата (4787 посети)
Карикатури (4769 посети)
Словенската и хемиската писменост (4744 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (4740 посети)
Станувајќи алкохол (4736 посети)
Бисери на мудроста (4719 посети)

 Статии

најчитани
Историјата на хемијата на поштенски марки (4907 посети)
Минерали од Македонија на компакт диск (4907 посети)
Прочистување на дизел моторите со уреа (4901 посети)
Приказна за сапунот (4842 посети)
Љубов или хемија? (4840 посети)
Историјата на хемијата на поштенски марки (4808 посети)

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net