Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Администрариум

    На 10-ти септември оваа година беше соопштено дека е откриен најтешкиот елемент на светот од страна на истражувачите од Neverwhere University. Неговото име е администрариум (хемиски симбол: Аd). Елементот нема протони ниту, пак, електрони. Значи неговиот атомски број е 0 (нула). Сепак, има 1 неутрон, 125 помошници неутрони и 75 заменици неутрони и 111 помошници на замениците неутрони. Тоа значи дека неговата вкупна атомска маса изнесува 312. Овие 312 елементарни честички во јадрото се држат со нуклеарни сили кои вклучуваат континуирана размена на честички од мезонски тип кои се викаат морони.
    Администрариумот е инертен зашто нема електрони, со сепак хемиски може да се детектира зашто ја попречува секоја реакција во која е присутен. Според д-р М. Langour, еден од откривачите, многу мали количества од овој елемент може да направат реакција која трае помалку од една секунда да трае три-четири па и повеќе денови.
    Администрариумот има период на полутрансформација од приближно 4 години, за тој период елементот всушност не се распаѓа, туку претрпоува реорганизација при која помошниците неутрони, замениците неутрони, и помошниците на замениците на неутрони ги менуваат своите места. Некои студии покажуваат дека атомската маса, всушност се зголемува после секоја реорганизација.
    Елементот беше случајно откриен кога д-р М. Langour поднесе оставка на функцијата шеф на одделот за физика и во лутина ги фрлил сите докуленти во универзитетскиот акцелератор. „Одеднаш како последица на интеракции помеѓу сите тие извештаи, сметки, поплаки итн. и честичките во акцелераторот новиот елемент беше откриен“ вели д-р М. Langour.
Истражувачите од други лаборатории велат дека постојат индикации дека администрариумот може да се најде и во атмосферата. Според некои научници веројатноста е поголема да се најде во близина на убаво одржуваните владини згради.

Thomas Kyle од M.I.T

 Хумор

најчитан
Нова органска номенклатура (5823 посети)
За стакларијата во лабораторија (5818 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (5814 посети)
Студентски легенди (5809 посети)
Администрариум (5809 посети)
Основни правила за работа во лабораторија (5807 посети)

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net