Wikipedia

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Услови за употреба

Текстовите, сликите и видео експериментите се наменети за сите оние љубители на хемијата кои сакаат да видат, да уживаат, да научат нешто ново или да го шират зборот на хемијата. За оние кои мечтаат да видат некои спектакуларни хемиски експерименти Експерименти за вас ќе стане втор дом. Оваа интернет страна има за цел да ја популаризира хемијата.

Не ве охрабруваме да изведувата понудените експерименти онаму каде што нема услови за тоа (дома или во недоволно опремени лаборатории), но ве охрабруваме да ги користите видео експериментите во текот на изведувањето на наставата по хемија.

Авторите не се одговорни за евентуално настанатите штети како резултат на изведување на експериментите.

Заради авторските права на поголемиот дел од експериментите укажуваме на забранетото користење на текстовите, сликите и видео експериментите во изработка на било каков печатен или мултимедијален материјал за комерцијални цели.

Доколку имате потреба за било каква јавна презентација на вашата работа во рамките на која се користени некои од експериментите кои се преземени, должни сте на соодветен начин да го наведете изворот на информацијата (Експерименти за вас на Hemija.net) и да им се заблагодарите авторите.

Авотиските права за текстовите и мултимедијалните материјали кои се презентирани овде му припаѓаат на доц. д-р Методија Најдоски.

Неовластена репродукцијата се казнува според чл. 157 ст. 1 од кривичниот закон.

 Експерименти

Реакција на метали со хлороводородна киселина (2007-07-18)
Термохромизам на македонското знаме (2006-08-12)
Живино срце - со извор на електрична струја и раствор од сулфурна киселиа (2005-09-18)
Живино срце - класична варијанта (2005-09-15)
Пирофорност на силанот (2004-09-05)
Гел од кополимер на поли(натриум акрилат) и полиакриламид: фазна претворба (2004-09-01)

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Indian Institut of Technology, Department of Chemistry (6435 посети)
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (6427 посети)
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (6422 посети)
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (6413 посети)
Збирка материјали за наставата во 21-от век (6396 посети)
Beer's Law (6394 посети)

 Нобеловци

Harold Clayton Urey (1934)
Jens Christian Skou (1997)
Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1905)
Alan G. MacDiarmid (2000)
Ahmed Zewail (1999)
Michael Smith (1993)
Kary B. Mullis (1993)
Vladimir Prelog (1976)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net